Pe hârtie, suntem pe plus…


Unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi a recentei şedinţe a Colegiului Prefectural a fost prezentarea şi adoptarea „Programului anual orientativ de dezvoltare economico-socială a judeţului Caraş-Severin, în anul 2016”.

Conform materialului prezentat de Serviciul Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, indicele de volum al producţiei industriale realizate în anul 2015 a fost de 106,9% faţă de anul 2014, aceasta însemnând o creştere cu 6,9% a volumului producţiei industriale.

Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, din perioada ianuarie – decembrie 2015, faţă de anul precedent, a fost de 106,6%.

În primele zece luni ale anului 2015, firmele cu sediul în Caraş-Severin au exportat mărfuri în valoare de 261,8 milioane de euro şi au importat în valoare de 180 de milioane de euro.

În luna decembrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut pe economie a fost de 2.930 de lei, iar cel net de 2.114 lei. La nivel de judeţ, câştigul salarial mediu nominal brut înregistrat în luna decembrie  2015 a fost de 2.017 lei, iar cel net de 1.459 de lei.

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2015 în judeţul Caraş-Severin a fost de 55.304 persoane. În activitatea de agricultură, vânătoare şi servicii anexe, efectivul salariaţilor a fost de 2.486 de persoane, în industrie şi construcţii a fost de 22.247 de persoane, iar în activitatea de servicii de 30.571 de persoane.

În trimestrul IV 2015, numărul mediu al pensionarilor în judeţul Caraş-Severin a fost de 74.836 de persoane, iar pensia medie lunară de 881 de lei.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2015 în judeţul Caraş-Severin a  fost de 4.870 de persoane. Rata şomajului a fost de 4,2%, asta în timp ce la nivel naţional a fost de 4,9%.

Numărul locuinţelor terminate în anul 2015 a fost de 174, din care în mediul urban 120, şi 54 de locuinţe în mediul rural.

Bianca METEŞ