Get Adobe Flash player

anunt

ANUNŢ ANGAJARE

Vizualizari: 1444

Societatea de Recrutare VecoRom SRL caută şoferi TIR pentru curse în Comunitate.

Cerinţe:

  • Permis cat. CE;
  • Atestat valabil transport marfă;
  • Cartelă tahograf;
  • Minimum 6 luni experienţă pe TIR.

Informaţii, la numerele de telefon 0266/317450, 0743/096546, 0746/100891, sau la adresa de mail: office@vecorom.ro.

A N U N Ţ NEGOCIERE DIRECTĂ

Vizualizari: 1873

Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 209/20.07.2006, se va organiza în data de 13 martie 2012, ora 14, la sediul… Continuă să citești

A N U N Ţ NEGOCIERE DIRECTĂ

Vizualizari: 1432

Având în vederere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, Consiliul Local al municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cu… Continuă să citești

A N U N Ţ

Vizualizari: 1504

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, telefon: 0255/514947, 0255/513104, fax: 0255/511947, Cod Unic de Identificare 3227947, cont IBAN RO50TREZ18221300208XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Caransebeş, anunţă în data de 15 martie 2012, ora 14, organizarea licitaţiei publice în plic închis, în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 452 mp, proprietatea publică a municipiului Caransebeş, ce va fi obţinut prin unificarea terenului în suprafaţă de 295 mp (obţinut după dezlipirea din terenul cu nr. top. 2038/2/1/1/1/1, fostă albie a râului Timiş, fără CF), cu terenul în suprafaţă de 139 mp (obţinut după dezlipirea din terenul evidenţiat în CF nr. 2325, cu nr. top. 2041, Păşune în intravilan, de 2.698 mp) şi cu terenul în suprafaţă de 18 mp (obţinut după dezlipirea din terenul cu nr. top. 2042, fostă albie Cracul Sebeşului, fără CF).

Licitaţia publică se organizează în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caransebeş Nr. 311/16.12.2011.

Durata concesionării este de 25 ani, putând fi prelungită cu acordul părţilor, conform legislaţiei în vigoare. Continuă să citești

A N U N Ţ NEGOCIERE

Vizualizari: 1616

Întrucât la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 51/29.02.2008, se va organiza în data de 6 martie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de… Continuă să citești

A N U N Ţ

Vizualizari: 1507

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 270/30.11.2010, se va organiza în data de 22 martie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului… Continuă să citești

A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E

Vizualizari: 1580


Pentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. Caransebeş Nr. 86/19.04.2011, se va organiza în data de 24 februarie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr.… Continuă să citești

A N U N Ţ

Vizualizari: 1501

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, telefon: 0255/514947, 0255/513104, fax: 0255/511947, Cod Unic de Identificare 3227947, cont IBAN RO50TREZ18221300208XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Caransebeş, anunţă în data de 16 februarie 2012, ora 14, organizarea licitaţiei publice în plic închis, în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 1.150 mp, ce urmează a fi dezlipit din terenul cu nr. top. 6437/2/1/1/2/4, şi parcela de teren în suprafaţă de 267 mp, ce urmează a fi dezlipită din terenul cu nr. top. 6437/2/1/1/2/4, terenuri intravilane proprietatea Statului Român.

Licitaţia publică se organizează în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caransebeş Nr. 55/31.03.2011.

Durata concesionării este de 25 ani, putând fi prelungită cu acordul părţilor, conform legislaţiei în vigoare. Continuă să citești

A N U N Ţ

Vizualizari: 1347

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, telefon: 0255/514947, 0255/513104, fax: 0255/511947, Cod Unic de Identificare 3227947, cont IBAN RO50TREZ18221300208XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Caransebeş, anunţă în data de 10 februarie 2012, ora 14, organizarea negocierii directe în plic închis, în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 1.158 mp, ce urmează a fi obţinut prin unificarea parcelelor cu nr. top. [894/1/2/1/2, 894/2/2/1/2, 895/2/2, (907/1/2-907/2/2)/b], teren intravilan proprietatea Statului Român.

Negocierea directă se organizează în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caransebeş Nr. 113/31.05.2011.

Durata concesionării este de 25 ani, putând fi prelungită cu acordul părţilor, conform legislaţiei în vigoare. Continuă să citești

Traducere