Get Adobe Flash player

licitatie

A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Pentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. Caransebeş Nr. 86/19.04.2011, se va organiza în data de 24 februarie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie… Continuă să citești

A N U N Ţ

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, telefon: 0255/514947, 0255/513104, fax: 0255/511947, Cod Unic de Identificare 3227947, cont IBAN RO50TREZ18221300208XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Caransebeş, anunţă în data de 16 februarie 2012, ora 14, organizarea licitaţiei publice în plic închis, în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 1.150 mp, ce urmează a fi dezlipit din terenul cu nr. top. 6437/2/1/1/2/4, şi parcela de teren în suprafaţă de 267 mp, ce urmează a fi dezlipită din terenul cu nr. top. 6437/2/1/1/2/4, terenuri intravilane proprietatea Statului Român.

Licitaţia publică se organizează în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caransebeş Nr. 55/31.03.2011.

Durata concesionării este de 25 ani, putând fi prelungită cu acordul părţilor, conform legislaţiei în vigoare. Continuă să citești

A N U N Ţ

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, telefon: 0255/514947, 0255/513104, fax: 0255/511947, Cod Unic de Identificare 3227947, cont IBAN RO50TREZ18221300208XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Caransebeş, anunţă în data de 10 februarie 2012, ora 14, organizarea negocierii directe în plic închis, în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 1.158 mp, ce urmează a fi obţinut prin unificarea parcelelor cu nr. top. [894/1/2/1/2, 894/2/2/1/2, 895/2/2, (907/1/2-907/2/2)/b], teren intravilan proprietatea Statului Român.

Negocierea directă se organizează în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caransebeş Nr. 113/31.05.2011.

Durata concesionării este de 25 ani, putând fi prelungită cu acordul părţilor, conform legislaţiei în vigoare. Continuă să citești

A N U N Ţ


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 270/30.11.2010, se va organiza în data de 9 februarie 2012, ora 14, la sediul Serviciului… Continuă să citești

A N U N Ţ LICITAŢIE


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 304/16.12.2012, se va organiza în data de 8 februarie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea cu destinaţie agricolă a terenului în suprafaţă totală de 50.000 mp, proprietatea privată a municipiului Caransebeş, ce va fi obţinut după dezlipirea suprafeţei de 13.255 mp (din parcela cu nr. top. 3028/2/2/1/1/3/1/1/1/a/1/1/1, păşune la Cărbunari Ţigăneşti, de 2.437.992 mp, proprietatea municipiului Caransebeş), şi unificarea acesteia cu terenul în suprafaţă de 36.745 mp (ce va fi dezlipit din parcela cu nr. top. 2865/a/1/b, Păşune la Valea Mare, de 1.109.872, proprietatea municipiului Caransebeş). Continuă să citești

A N U N Ţ


Consiliul Local al municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, telefon: 0255/514947, 0255/513104, fax: 0255/511947, Cod Unic de Identificare 3227947, cont IBAN RO50TREZ18221300208XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Caransebeş, anunţă în data de 15 februarie 2012, ora 14, organizarea licitaţiei publice în plic închis, în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 452 mp, proprietatea publică a municipiului Caransebeş, ce va fi obţinut prin unificarea terenului în suprafaţă de 295 mp (obţinut după dezlipirea din terenul cu nr. top. 2038/2/1/1/1/1, fostă albie a râului Timiş, fără CF), cu terenul în suprafaţă de 139 mp (obţinut după dezlipirea din terenul evidenţiat în CF nr. 2325, cu nr. top. 2041, Păşune în intravilan, de 2.698 mp) şi cu terenul în suprafaţă de 18 mp (obţinut după dezlipirea din terenul cu nr. top. 2042, fostă albie Cracul Sebeşului, fără CF).

Licitaţia publică se organizează în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caransebeş Nr. 311/16.12.2011.

Durata concesionării este de 25 ani, putând fi prelungită cu acordul părţilor, conform legislaţiei în vigoare.

Procedura de licitaţie va fi organizată în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. Ofertele se redactează în limba română.

Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, situat în Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, în ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora. Continuă să citești

Traducere

Slovensky Med

Ultimele articole

Servicii deratizare Transal Urbis


Servicii Transal Urbis