„In Memoriam Ştefan Velovan”


Proza noastră contemporană s-a îmbogăţit cu o nouă carte aparţinând prolificului autor Doinel Puiu Mărgineanu, volum apărut recent la presigioasă Editură „Sfântul Ierarh Nicolae”, din Brăila.

Lectura cărţii ne dezvăluie că avem de-a face cu o personalitate marcantă a vieţii culturale din Banat. Subiectivitatea celor consemnate de autor este veridică, adevăratele „felii de viaţă” reflectând fapte şi scene din viaţa şi activitatea marelui pedagog şi filosof Ştefan Velovan. El face parte din galeria numelor de larg răsunet în contextul cultural universal. Pedagog şi filosof, cu ascendenţă în rândul românilor bănăţeni, îşi formează o prodigioasă cultură în toate domeniile umaniste.

Autorul, Doinel Puiu Mărgineanu, îşi manifestă şi aici predilecţia pentru zugrăvirea fascinantă a zonei în care s-a născut şi a trăit Ştefan Velovan. Lucrarea este una din cele mai reuşite, în care autorul creionează prototipul omului cu multe virtuţi morale, care contribuie la dezvoltarea învăţământului românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

Exponent reprezentativ pentru tradiţia culturală impetuoasă din acea vreme, Ştefan Velovan a rămas în atenţia contemporanilor, punând în centrul preocupărilor sale creatoare şi efective „Omul”, ca eternă realitate psihologică şi socială.

IN MEMORIAM ŞTEFAN VELOVAN” a apărut ca o lucrare scrisă iniţial cu intenţia de a sluji ca ghid literar, adăugându-i-se, în acest sens, şi un număr de documente şi fotografii originale, descoperite de autor. Considerăm că prin apariţia prezentei lucrări se întregeşte viziunea asupra vieţii şi operei marelui om de ştiinţă, pedagog şi filosof, Ştefan Velovan.

Doinel Puiu Mărgineanu a elaborat prezenta lucrare temeinic documentată, alcătuită cu dăruire sufletească, din numeroase date inedite sau foarte puţin cunoscute, care desigur vor stârni un viu interes nu numai în rândul caransebeşenilor, ci şi al altor categorii de cititori preocupaţi să cunoască noi momente semnificative ale istoriei culturale bănăţene şi viaţa celor care i-au dat măreţie.

Coincidenţa fericită a scrierilor lui Doinel Puiu Mărgineanu, cu sentimentul existenţial al unei vârste, apariţia autorului, prin 2004, la orizontul scrisului românesc contemporan, s-a produs brusc, dar hotărât.

Cu apariţia volumelor „Giuvaerul dintre munţi” şi „Torţe pe stâncile timpului”, scriitorul a parcurs un itinerar inedit. Citind ultimele sale apariţii – „Călătorii şi impresii” şi „Înainte ca frunzele să cadă” –, avem impresia că autorul face legătura cu o mare parte a lucrărilor sale de până acum.

Fără să se fi produs o trecere la asceza maladivă, autorul infiltrează sensibilitatea existenţială în aburii conştiinţei lucide, urmărind modalităţile intrării într-un raport echilibrat cu realitatea, fără să evadeze din circuitul vieţii. Nu este vorba de un naufragiu pe marea sentimentalităţii, ci de o ancorare la malul dur al realităţii.

Nu poţi năzui spre nimic dacă n-ai sub picioare edificiul de cunoştinţe ori valori morale lăsate de înaintaşi, nu neapărat în chip de model, ci ca ambianţă şi mediu cultural-spiritual în care se dezvoltă generaţiile.

Toate acestea, precum şi bogăţia de informaţii privind personalitatea marelui pedagog şi filosof Ştefan Velovan, mă determină să vă recomand cartea, mulţumindu-i autorului, care ne-a oferit-o cu generozitatea ce-l caracterizează.

Sperăm ca lucrarea lui Doinel Puiu Mărgineanu să fie răsplătită cu atenţia cititorilor.

Adrian CRÂNGANU