Lespezi şi cruci de piatră, adunate într-o carteReputatul cadru didactic universitar şi scriitor Petru Bona, născut în anul 1940 în urbea de pe Timiş şi Sebeş, îşi continuă munca de cercetare a monumentelor religioase din Banatul Montan.

Ultima lucrare ştiinţifică tipărită de acesta poartă titlul „Lespezi şi cruci de piatră din parohiile Eparhiei Caransebeşului”, volum apărut recent la Editura Episcopiei Caransebeşului.

Autorul prezintă fotografiile inedite şi descrie un număr de peste 80 de monumente funerare, unele dintre acestea având vechimi de câteva sute de ani.

Munca de identificare, descriere şi fotografiere a crucilor de piatră şi a „znamenelor” a fost deosebit de anevoiasă, a presupus cercetare de teren, şi, nu în ultimul rând, multă osteneală cărturească. Cele mai multe dintre monumentele cuprinse în carte sunt depistate în vechile cimitire din satele judeţului Caraş-Severin.

În ceea ce priveşte tipologia lespezilor, Petru Bona a identificat în locurile de veci ale Banatului Montan „znamene” simple, arhaice, dreptunghiulare, sumar cioplite, triunghiulare, ovale semicirculare, dar şi stâlpi, coloane ale cerului sau „znamene” cioplite ce prezintă chenare în interiorul cărora există texte sau cruci.

Între crucile din cimitirele Banatului Montan, clasificate în funcţie de tipologie, se numără crucea arhaică, grecească, trilobată, latină, treflată, de Malta, bilobată, gotică, celtică, dar şi coloana antropomorfă şi coloana cerului, precum şi o cruce cu formă inedită, neobişnuită, ce este situată în cimitirul comunei Buchin.

Lespezile şi crucile de piatră au rămas peste timp ca mărturii ale continuităţii româneşti şi spiritualităţii creştin-ortodoxe, de aceea trebuie protejate, conservate şi restaurate”, consideră Petru Bona.

Binecuvântăm apariţia acestei lucrări care prezintă crucile de piatră şi alte monumente funerare din Eparhia Caransebeşului şi rugăm pe Domnul Dumnezeu să dăruiască autorului răsplată cerească pentru osteneala depusă”, consemnează Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian, în prefaţa volumului.

Istoricul şi profesorul universitar doctor Petru Bona este, de asemenea, autorul cărţii „Repertoriul troiţelor şi crucilor din Eparhia Caransebeşului”, apărută la Editura Episcopiei Caransebeşului în anul 2013.

Totodată, Petru Bona a editat peste zece volume privitoare la istoria ortodoxiei zonei municipiului de pe Timiş şi Sebeş, între care se remarcă titlurile: „Caransebeş – Contribuţii istorice”, „Ortodoxismul graniţei româno-bănăţene”, „Biserica medievală din Caransebeş”, „Istorie, etnie şi confesiune în Banat”, precum şi două volume intitulate „Episcopia Caransebeşului”.

Vasi POPESCU