Şomajul cărăşean, sub lupă


În cadrul ultimei şedinţe a Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin, reprezentanţii Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă au prezentat o informare privind implicarea instituţiei pentru sprijinirea integrării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii, servicii oferite și realizarea Programului de Ocupare a Forței de Muncă și a Planului de Formare Profesională în anul 2017.

Numărul de şomeri înregistraţi în evidenţele AJOFM Caraş-Severin existent la sfârşitul lunii decembrie 2016, respectiv de 2.413 persoane, a crescut în primele două luni ale anului 2017, pentru ca în perioada martie-apriliea anului trecut să se înregistreze o scădere, urmată iarăşi de o creştere constantă până la finele anului 2017, ajungându-se la 3.961 de persoane înregistrate la finele lunii decembrie. Rata şomajului la nivelul judeţului Caraş-Severin a urmat o curbă asemănătoare celei a numărului de şomeri înregistraţi, comparativ cu rata şomajului la nivel naţional, înregistrând valori mai mici.

În ceea ce priveşte repartizarea şomerilor pe sex, nivel de studii şi grupe de vârstă, la finele lunii decembrie 2017, în evidenţele AJOFM Caraş-Severin erau înregistraţi un număr de 3.961 şomeri, 42,53% dintre aceştia fiind femei. Cei mai mulţi şomeri s-au încadrat în categoriile de vârstă 40-49 de ani şi peste 55 de ani, iar cei mai mulţi, respectiv 73,19 % dintre şomeri, au nivel de calificare primar, gimnazial sau profesional.

Pornind de la situaţia şomerilor înregistraţi în evidenţele instituţiei şi de la obiectivul general al Programului Judeţean pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care pentru anul 2017 a fost încadrarea în muncă a cel puţin 4.800 de persoane, urmare a implementării Programului de ocupare, în cursul anului trecut au beneficiat de măsurile active oferite de către Agenţie un număr de 6.501 persoane, fiind încadrate în muncă 4.097 de persoane, aceasta reprezentând 85,35% din numărul persoanelor preconizate a fi ocupate în anul 2017, se mai arată în respectiva informare.

Realizarea Programului de ocupare a forţei de muncă este strâns legată de numărul locurilor de muncă vacante puse la dispoziţia şomerilor de către agenţii economici din judeţ. Astfel, dacă în decursul anului 2015 au fost oferite de către agenţii economici un număr de 5.870 de locuri vacante, iar în 2016 numărul locurilor de muncă a ajuns la 3.763, în cursul anului 2017 numărul locurilor de muncă oferite de agenţii economici a crescut la 4.369.

În ceea ce priveşte încadrarea în muncă ca urmare a serviciilor oferite de către AJOFM Caraş-Severin, cele mai multe persoane au fost încadrate ca urmare a beneficierii de servicii de mediere a muncii: 4.094, 2.592 de persoane cu contract pe perioadă nedeterminată şi 1.502 persoane cu contract pe perioadă determinată. În cursul anului 2017, un număr de 6.281 de persoane nou înregistrate au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională, fapt ce a condus la creşterea şanselor de încadrare în muncă a acestor persoane. Astfel, 3.330 de beneficiari ai acestor servicii au reuşit să ocupe un loc de muncă în anul 2017. De asemenea, organizarea cursurilor de calificare a condus la angajarea unui număr de 213 persoane anul trecut.

Acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului a condus la încadrarea unui număr de 130 de persoane în anul 2017. De asemenea, stimulentele acordate agenţilor economici pentru încadrarea în muncă a persoanelor din categorii defavorizate a condus la încadrarea în muncă a 295 de persoane cu vârsta de peste 45 de ani, cinci persoane unici întreţinători ai familiilor monoparentale, două persoane care mai au 5 ani până la pensie, 30 de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, o persoană cu handicap, 40 de tineri din categoria de vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani care nu urmează nicio formă de învăţământ – NEETS şi cinci şomeri neindemnizaţi.

De asemenea, au fost derulate şi finalizate 11 cursuri de calificare demarate în cursul anului 2016.

Pe lângă cei 37 de absolvenţi ai cursurilor organizate anul trecut care şi-au găsit un loc de muncă, în cursul anului 2017 s-au mai angajat alte 176 de persoane care au urmat un curs de calificare în anii anteriori şi s-au aflat în monitorizare în cursul anului 2017.

Referitor la şomerii care au început cursuri de calificare în anul 2017, cei mai mulţi au fost din categoriile de vârstă peste 45 de ani – 112 cursanţi, 35-45 de ani – 101 cursanţi, urmaţi de tinerii sub 25 de ani – 91 de persoane, şi categoria de vârstă 25-35 de ani : 69 de cursanţi. De remarcat este faptul că 14 persoane cu vârsta de peste 55 de ani au urmat un curs de calificare.

În ceea ce priveşte nivelul studiilor pe care le-au avut cursanţii Centrului de Formare Profesională al AJOFM Caraş-Severin în anul 2017, cei mai mulţi au fost absolvenţi de liceu sau şcoală postliceală – 228 de persoane, urmaţi de persoane cu nivel de calificare primar – 113, şi 32 de persoane cu studii superioare.

Bianca METEŞ