Documente necesare pentru funcţionarea în condiţiile legii privind securitatea la incendiu, la construcţiile pentru structurile de primire turisticăAvând în vedere existenţa în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă a unui sistem instituţional parţial îngheţat, în care se acţionează abia la momentul producerii situaţiilor de urgenţă, pentru a preveni astfel de evenimente vă facem cunoscută legislaţia în domeniul apărării împotriva incendiilor la obiectivele cu primire turistică.

Referitor la protecţia turiştilor şi a alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor, proprietarii sau administratorii de structuri de primire turistice au obligaţia să asigure desfăşurarea activităţii la aceste structuri cu respectarea legislaţiei, conform Ordinului 636 din 12 mai, pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. Astfel, punerea în funcţiune este condiţionată de deţinerea autorizaţiilor legale: sanitară, sanitar-veterinară, de mediu precum şi autorizaţia privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Solicitarea şi obţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu este obligatorie pentru următoarele categorii de structuri cu primire turistică: art. 1, lit. i – construcţii pentru structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, locuinţe turistice, inclusiv unităţi de alimentaţie din incinta acestora, indiferent de numărul de locuri, din HGR Nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Obligativitatea de a solicita aviz/autorizaţie de securitate la incendiu îi revine administratorului sau conducătorului instituţiei, conform art. 19, lit. C, din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Vă prezentăm mai jos situaţiile în care se emit avizele de securitate la incendiu, conform OMAI Nr.80 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă:

  • avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificate de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire;
  • avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente, care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire;
  • avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau Regulamentelor locale de urbanism;

De asemenea, există mai multe cazuri în care beneficiarii, respectiv administratorii structurilor de

primire turistică, vor solicita obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu, în funcţie de situaţiile prezentate mai jos, conform OMAI Nr. 80 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă:

  • autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi;
  • autorizaţiile de securitate la incendiu emise în situaţiile în care, prin certificate de urbanism, nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, precum şi la schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţii de construire, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea/autorizarea;
  • autorizaţiile de securitate la incendiu în situaţiile când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul.

Pentru mai multe informaţii şi depunerea documentaţiei privind avizarea/autorizarea în domeniul securităţii la incendiu şi protecţiei civile, solicitanţii vor contacta şi consulta afişierul de la sediul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin, din Reşiţa, Str. Castanilor, nr. 123, şi personalul abilitat în domeniu.

Plt. Ramona PĂUN