ANUNŢ


Conform art. 3 din HCL NR. 244/2009: ,,Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în condiţiile prezentei hotărâri au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, până la data de 31 martie 2010. Nedepunerea declaraţiei prevăzute anterior constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei.”

Şef Serviciu Impozite şi Taxe – Primăria Municipiului Caransebeş,

Ec. Mihail Daniel Laurovici