A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Caransebeş Nr. 273/30.10.2007 şi Nr. 183/03.09.2009, se va organiza în data de 11 februarie 2010, ora 13, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului cu nr. top. 3153/2, în suprafaţă de 12.848 mp, şi terenului cu nr. top. 3154, în suprafaţă de 5.481 mp, evidenţiate în CF nr. 2324 Caransebeş, aflate în proprietatea privată a municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 11 februarie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 100 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 11 februarie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.