A N U N Ţ


În data de 10 februarie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, se va organiza licitaţie publică deschisă, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea terenului cu destinaţie amplasament spaţiu comercial, în suprafaţă de 42,20 mp, situat în Caransebeş, Piaţa Centrală a municipiului Caransebeş, în prelungirea spaţiilor existente, Sectorul Legume şi Fructe (către Hala de sacrificare a mieilor).

Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 10 februarie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor documentelor).

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare licitaţiei, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Serviciului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 10 februarie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.