Sfârşit de sezon cu bal, pentru vânătorii din Băuţar


Preşedintele Asociaţiei de vânătoare din Băuţar, Ionesie Ghiorghioni, împreună cu Consiliul de administraţie, a invitat întreaga suflare vânăto­rească din Fondul de vânătoare numărul 17 – „Iezerul Bistrei” să uite pentru câteva ore de pre­ocu­pările zilnice, în data de 6 februarie, întâlnindu-se în formulă completă, la Restaurantul „Pensiunea Mimi”, pen­tru tradiţionalul „Bal al Vâ­nătorilor”. Organizată în fie­care an la sfârşitul sezo­nului, această reuniune este un bun prilej pentru pasionaţii practicanţi ai a­ces­tei îndeletniciri, ca şi pentru invi­taţii acestora, de a se întâlni într-o conjunctură deose­bită, ei având astfel prilejul de a gusta mâncăruri din cele mai alese – meniu spe­cific vânătoresc, pregătit cu multă măiestrie de bucătarii Ioan Cojocariu „Coajă”, directorul Casei de Cultură „George Suru” din Caransebeş, Nick-Dumitru Vlădulescu, director general al Teatrului de Vest Reşiţa, şi Avram Mestecănean, consilier local –, dar şi de a depăna amintiri care mai de care mai năstruşnice şi mai interesante, pentru că anul vânăto­resc ce tocmai s-a încheiat a fost unul destul de bogat. Cu siguranţă că dis­tracţia şi voia-bună, muzica şi dansul au întregit meniul unei seri me­morabile.

La eveniment au fost prezenţi aproximativ 30 de membri ai Asociaţiei „Iezerul Bistrei”, ce par­ticipă, de obicei, la vânătoare, precum şi mulţi invitaţi.

Carmen BĂLAN

Cornelia BARBESC