Rebus


Raţionale

ORIZONTAL: 1. Întreceri. 2. 0 prăpastie ca în vis – Deosebit de mititel. 3. Măcinat peste tot – Lucrează pereche în tricotarea cu mâna (sg.). 4. Material folosit la şosele – Slăvit ca înainte. 5. Smaul oalelor – Primele legende! 6. Fata socrilor – Comandant din armata otomană (înv.). 7. Mijloc de râpă! – „Puşcături” prin eşapament. 8. Căciuliţă împodobită cu un ciucur – Mai mic ca leul (pe cale de dispariţie) – Margini de oază! 9. Păsări răpitoare asemănătoare cu ulii – Ornament muzical executat cu măiestrie de unele păsărele. 10. Raportul dintre efectul obţinut şi efortul depus într-o acţiune.

VERTICAL: 1. A cincea perioadă a Erei paleozoice. 2. Instrument muzical de suflat pentru orchestră… – Şi compoziţie muzicală vas, pe textul unui libret dramatic. 3. Totul e un secret – Monedă japoneză. 4. Post-scriptum! – Locul greutăţilor la oameni – Traian Dumitrescu. 5. Zău aşa, o ironie învechită – Barem, nu de limită. 6. Pielea obrazului – Nu uita, e iute. 7. Îngăduinţă faţă de multe. 8. Unitate de măsură a presiunii – Simbolul chimic al aurului – Capăt de corn! 9. Doar imaginar – Albine căutându-şi un adăpost nou. 10. Lipsit de formă şi de consistenţă.

Dicţionar: SFN.