ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL BĂUŢAR


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL BĂUŢAR

NR. 1 din 30.01.2012

-MII LEI-

A. SURSELE DE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

VENITURI TOTAL ………………………………………………………………..12.650,37

1. Cote defalcate din impozitul pe venit total …………………..…………………………….. 474,00

Din care:

a) – cote defalcate din impozitul pe venit …………………………………………………….. 267,00

b) – cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale………………………..207,00

 

2. Impozite şi taxe pe proprietate total……………………………………………………… 163,00

Din care:

a) – impozit şi taxa pe clădiri total…………………………………………………………….. .53,00

b) – impozit şi taxa pe teren total ……………………………………………………………….107,00

c) – alte taxe şi impozite pe proprietate ………………………………………………………………3,00

3. Sume defalcate din T.V.A. total ………………………………………………………… 1.183,00

Din care:

  1. – sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate …………………..788,00

b) – sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale …………….…………. 395,00

4. Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea

de activităţi ……………………………………………………………………………………………………………..136,00

a) – impozit pe mijloacele de transport total ……………………………………………..128,00

b) – taxe şi tarife pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare ………………………..…. 8,00

5. Venituri din proprietate total ……………………………………………………………….. 5,00

Din care:

– venituri din concesiuni şi închirieri ………………………………………………………5,00

6. Venituri din prestari servicii şi alte activităţi total ……………………………………….. 94,00

Din care:

– alte venituri (taxă salubrizare) …………………………………………………………..94,00

7. Amenzi, penalităţi şi confiscări total ………………………………………………………160,00

Din care:

– venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale …………………160,00

8. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare……………………- 582,88

9. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ………………………………………………………………….+ 582,88

10. Subvenţii pentru ajutorul de încălzire…………………………………………………………………………25,00

11. Sume primite de la UE pentru dezvoltare rurală …………………………………………………..10.410,37

 

 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 

B. CHELTUIELI TOTAL ………………………………………………………………………………………….12.650,37

Din care:

1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ TOTAL………………………………………………………………………435,00

– cheltuieli de personal…………………………………………………………………………………………..285,00

– bunuri şi servicii ……..………………………………………………………………………………………….150,00

2. SERVICII PUBLICE – EVIDENŢA POPULAŢIEI TOTAL …………………………………………25,00

– Din care:

– cheltuieli de personal…………………………………………………………………………………………….20,00

– bunuri şi servicii……………………………………………………………………………………………………..5,00

3. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ – TOTAL……………………………………..37,00

Din care:

– cheltuieli de personal…………………………………………………………………………………………….32,00

– bunuri şi servicii……………………………………………………………………………………………………..5,00

4. ÎNVĂŢĂMÂNT – TOTAL …………………………………………………………………………………………..787,00

Din care:

– cheltuieli de personal ………………………………………………………………………………………….598,00

– bunuri şi servicii……………………………………………………………………………………………………75,00 – – – cheltuieli de capital………………………………………………………………………………………………114,00

5. CULTURĂ – TOTAL …………………………………………………………………………………………………..973,90

Din care:

– cheltuieli personal ………………………………………………………………………………………………..23,00

– bunuri şi servicii …………………………………………………………………………………………………..25,00

– cheltuieli de capital ……………………………………………………………………………………………..170,00

– proiecte cu fiananţare din fonduri externe nerambursabile ………………………………….755,90

6. ASISTENŢĂ SOCIALĂ – TOTAL ……………………………………………………………………………..941,28

Din care:

– cheltuieli personal …………………………………………………………………………………………………61,00

– bunuri şi servicii …………………………………………………………………………………………………….4,12

– ajutor social …………… ……………………………………………………………………………………………85,00

– proiecte cu fiananţare din fonduri externe nerambursabile ………………………………….791,16

7. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ – TOTAL …………………………….175,00

Din care:

– cheltuieli personal………………………………………………………………………………………………….35,00

– bunuri şi servicii ………………………………………………………………………………………………….110,00

– cheltuieli de capital ………………………………………………………………………………………………30,00

8. PROTECŢIA MEDIULUI – TOTAL …………………………………………………………………………….94,00

Din care:

– bunuri şi servicii …………………………………………………………………………………………………..94,00

9. TRANSPORTURI – TOTAL …………………………………………………………………………………….8.282,19

Din care:

– bunuri şi servicii …………………………………………………………………………………………………..50,00

– proiecte cu fiananţare din fonduri externe nerambursabile ……………………………….8.232,19

10. ALTE ACŢIUNI ECONOMICE ……………………………………………………………………………..900,00

Din care:

– proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile ……………………………….900,00

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R

Stăncioni Cornel Măran Ioan