A N U N Ţ L I C I T A Ţ I EPentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 61/31.03.2011, se va organiza în data de 19 decembrie 2011, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 2.803 mp, din parcela cu nr. top. 317, fostă albie a râului Timiş, şi a terenului în suprafaţă de 1.997 mp, din parcela cu nr. top. 327, din CF nr. 251 Caransebeşul Nou, păşune la Sub Teiuş, proprietate privată a municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 19 decembrie 2011, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 19 decembrie 2011, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.