A N U N Ț P U B L I C


Bijan Florica și Munteanu Ion, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL: „OBȚINERE AVIZ DE OPORTUNITATE ȘI ELABORARE PUZ – PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, anunță publicul interesat, în conformitate cu H.G. Nr.1076/2004, decizia etapei de încadrare:
planul propus nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Decizia etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630, și vineri între orele 0800-1430, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunț.