Lecţii de antreprenoriat la… Pensiunea Wittmann


În calitate de partener economic al Liceului Tehnologic „Sf. Dimitirie” din Teregova, Pensiunea Wittmann (SC Bioenergetika), reprezentată de prof. Ioan Wittmann, a asigurat recent realizarea unei excursii didactice cu tema „Planul de afaceri – de la idee la practică”. Grupul-ţintă al acestei acţiuni de consolidare a cunoştinţelor dobândite la modulul ,,Cutură civică/Educaţie antreprenorială” a fost format din cursanţi ai programului ,,A doua şansă”, care se derulează în cadrul liceului din Teregova, prin proiectul PHARE, începând cu luna februarie 2008. Astfel, cei care au întrerupt şcolarizarea la un anumit moment au posibilitatea de a finalizaliza învăţământul obligatoriu şi chiar de a obţine o calificare profesională, spre exemplu, lucrător în alimentaţie.

Formarea competenţelor specifice fiind unul din obiectivele modulului, pe parcursul acţiunii de la Pensiunea Wittman s-a urmărit identificarea de către viitorii absolvenţi a competenţelor de întreprinzător, familiarizarea cu principiile de bază ale unei acţiuni antreprenoriale, conştienizarea problemelor, dar şi a satisfacţiilor pe care le implică o afacere.

Cursanţii prezenţi la Pensiunea Witmann au beneficiat de experienţa profesională complexă a domnului Ioan şi a doamnei Sanda Wittmann, atât în calitate de cadre didactice, cât şi de întreprinzători de succes. Desfăşurată într-un mediu extraşcolar agreabil, acţiunea propriu-zisă a fost una interactivă, pe parcursul căreia participanţii au ajuns la concluzia că oricare afacere se bazează pe „idei şi muncă”. Mai mult, prof. Ioan Wittman a prezentat propria afacere ca fiind una posibilă, subliniind că fiecare gospodărie din această zonă are potenţial agroturistic. Este nevoie, însă, de o bună organizare, sistematizare şi planificare riguroasă a muncii, pentru a putea satisface doleanţele clienţilor şi, în consecinţă, pentru a transforma iniţiativa particulară într-un antreprenoriat eficient.

Gabriela BICA