ISU „Semenic” dă raportul pe 2018


În prezenţa conducerii Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi a secretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, la începutul acestei luni reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin au făcut o evaluare a activităţii acestei instituţii pe anul 2018, în care ISU şi-a concentrat eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor instituţionale, stabilite conform strategiilor şi planurilor de dezvoltare.

Astfel, în domeniul apărării împotriva incendiilor, principalele obiective avute în vedere pentru anul 2018 au vizat reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu, continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventivă, precum şi asigurarea transparenţei în relaţia cu societatea civilă.

În ceea ce priveşte activitatea de avizare şi autorizare, au fost primite în total 231 de solicitări. Au fost soluţionate 143 de documentaţii pentru avize de securitate la incendiu şi protecţie civilă, fiind emise 67 de avize şi respinse 60 de solicitări.

Pe parcursul anului, au fost solicitate 72 de autorizaţii de securitate la incendiu, care au fost soluţionate astfel: au fost emise 32 de autorizaţii de securitate la incendiu, respinse 28, iar în alte 12 situaţii, documentaţia era incompletă.

La nivel judeţean, în anul 2018, s-au intensificat cu aproximativ 30% activităţile de control, numărul acestora crescând de la 758, înregistrate în anul 2017, la 1.066 în anul 2018.

Cele 1.066 de controale, inspecţii şi audituri pe linia apărării împotriva incendiilor şi pe linia protecţiei civile au condus la identificarea a 4.943 de deficienţe, din care 288 au fost înlăturate operativ, pe timpul controalelor, iar 3.150 au fost sancţionate. Pentru încălcări la normele specifice s-au aplicat 585 amenzi, cu aproximativ 22% mai multe decât în anul 2017, în cuantum total de 1.003.100 de lei, şi au fost date 2.565 de avertismente.

Specialiştii din Inspecţia judeţeană de prevenire au oferit asistenţă tehnică de specialitate în 1.613 cazuri.

La nivelul instituţiilor publice, operatorilor economici şi localităţilor de pe teritoriul judeţului au fost executate pe timpul controalelor un număr de 967 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, la care au participat peste 24.000 de persoane.

Printre altele, pe linia protecţiei civile, în anul 2018 s-a verificat modul de funcţionare şi întreţinere a sirenelor de alarmare publică la un număr de 18 localităţi.

Activităţile pe linie pirotehnică s-au concretizat în 20 de misiuni de asanare a muniţiei rămase neexplodate pe teritoriul judeţului, patru misiuni de distrugere a muniţiei asanate, misiuni de instruire a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni cu deşeuri metalice feroase şi neferoase.

În anul 2018, judeţul nostru a găzduit Tabăra de instrucţie în domeniul CBRNe (Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear), organizată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu ISU „Semenic” şi cu sprijinul Direcţiei pentru Tineret şi Sport Caraş-Severin. La acest eveniment au participat 70 de pompieri militari specializaţi în domeniu, din cadrul Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Timiş şi Vâlcea, sub coordonarea IGSU.

În ceea ce priveşte asistenţa medicală de urgenţă şi prim-ajutor calificat, echipajele SMURD din cadrul subunităţilor de intervenţie au intervenit la un număr de 2.518 cazuri de asistenţă medicală de urgenţă şi prim-ajutor calificat, din care: intoxicaţii – 122, afecţiuni cardiace – 127, traumatisme – 438, stop cardio-respirator resuscitat – 12, alte afecţiuni medicale – 1.540, afecţiuni neurologice/psihiatrice – 238, persoane găsite decedate – una, prim-ajutor la accident rutier – 4.

Pe lângă cele 2.518 misiuni de asistenţă medicală de urgenţă, s-a mai intervenit la un număr de 151 de misiuni pentru descarcerare şi 240 de intervenţii asistenţă persoane (degajări de persoane – 162, cu intenţia de a se arunca în gol – două, rămase blocate – 76).

Timpul mediu de răspuns al SMURD a fost de 14:20 minute, faţă de 15 minute în anul 2017, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 34 de minute, faţă de 38 de minute în anul 2017.

Comparativ cu anul 2017, a crescut numărul persoanelor asistate medical, de la 2.181, la 2.901, iar numărul persoanelor salvate, de la 53, la 113.

În 2018 s-au transmis către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi către structurile cu răspunderi în gestionarea situaţiilor de urgenţă un număr de 577 de notificări hidrometeorologice, din care 59 de avertizări COD PORTOCALIU (49 meteorologice şi 10 hidrologice) şi o avertizare hidrologică COD ROŞU.

Au fost dispecerizate circa 10.000 apeluri prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, realizându-se alertarea în timp operativ a subunităţilor şi echipajelor în raioanele cărora s-au produs evenimentele.

În anul 2018, la nivelul judeţului Caraş-Severin au fost înregistrate 4.123 de intervenţii în situaţii de urgenţă, cu 405 mai multe decât în anul 2017. Rata intervenţiilor a fost de 1.395 la 100.000 de locuitori, şi de 484 la 1.000 km2.

Au mai fost înregistrate, de asemenea, 108 deplasări fără intervenţie, 58 de întoarceri de pe traseu şi 40 de alerte false.

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au intervenit singure în 70 situaţii, iar în cooperare cu forţele Inspectoratului au participat la 214 intervenţii.

Incendiile constituie, în continuare, unul din principalele riscuri gestionate de pompierii militari cărăşeni. În anul 2018, s-a intervenit, în medie, la două incendii pe zi, fiind înregistrate în total 731 de intervenţii pentru stingerea incendiilor, cu 161 mai puţine decât în anul precedent, dintre care 447 la incendii de vegetaţie uscată şi altele, cu aproximativ 20% mai puţine decât în anul 2017.

Timpul mediu de răspuns la incendii al Serviciilor profesioniste a fost de 16 minute şi 36 secunde, faţă de 15 minute şi 46 secunde în anul 2017, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 147 de minute şi 12 secunde, faţă de 98 de minute şi 36 secunde, în anul 2017.

Au mai fost înregistrate 348 de intervenţii în alte situaţii de urgenţă din care: 208 la inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, 110 la evenimente publice de amploare, 4 la alunecări/prăbuşiri de teren, 24 la misiuni pirotehnice şi două în alte situaţii.

S-au asigurat 131 de misiuni de protecţia comunităţilor: 26 de acţiuni de protecţia mediului, 34 de salvări animale din medii ostile, dar şi 71 de alte tipuri de intervenţii desfăşurate în urma unor solicitări adresate de către instituţii publice, agenţi economici, autorităţi locale, după caz, pentru degajare copaci, ţurţuri, evacuare apă, deblocare uşă, transport apă, dar şi căutare persoane dispărute.

Comparativ cu anul 2017, a crescut atât numărul intervenţiilor în alte situaţii de urgenţă, de la 225 la 348, cât şi numărul de misiuni de protecţia comunităţilor, de la 117 la 131.

Ca urmare a situaţiilor de urgenţă din această perioadă, trei persoane au fost rănite, o persoană a decedat şi s-au înregistrat pagube în valoare estimativă de 5.065.456 de lei.

Comparativ cu anul 2017, a scăzut atât numărul persoanelor rănite, de la 10 la trei, precum şi numărul persoanelor decedate, de la cinci la una, iar valoarea bunurilor distruse a scăzut de la 7.315.539 de lei la 5.065.456 de lei. Au fost salvate 381 de animale şi păsări, iar valoarea bunurilor salvate a crescut de la 62.455.600 de lei la 86.357.110 lei.

În ceea ce priveşte pregătirea personalului operativ, în perioada 25-27.07.2018, la Caransebeş s-a desfăşurat Etapa zonală a concursurilor Serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, lotul Inspectoratului ocupând locul III în clasamentul general.

În anul 2018, în cadrul Programului naţional ,,Salvator din pasiune” s-au înscris 28 de voluntari şi au absolvit 23, aceştia fiind implicaţi în 86 de acţiuni de informare preventivă şi cinci intervenţii.

În ceea ce priveşte managementul resurselor umane, la finele anului 2018, statul de organizare al ISU „Semenic” era încadrat în proporţie de 86,88%. În cursul anului trecut, au fost încadrate un număr de 10 cadre militare – şase ofiţeri, doi maiştri militari şi doi subofiţeri, înregistrându-se în acelaşi timp 17 pierderi de personal, respectiv patru ofiţeri şi 13 subofiţeri. Media vârstei personalului unităţii este de 38 de ani.

Pe linia gestionării resurselor logistice, s-a realizat întreţinerea corespunzătoare a parcului auto din dotarea Inspectoratului, care, fiind îmbătrânit în proporţie de 50 % (37 de autovehicule din 74 au o vechime de peste 10 ani), a fost întreţinut cu eforturi deosebite de către comandanţii de subunităţi, şefii de garaj şi conducătorii auto. În anul 2018, ca urmare a implementării proiectelor I.G.S.U., a intrat în dotarea unităţii tehnică în valoare totală de 11.088.259 de lei, astfel: două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de transport efective la intervenţie, un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig 6×6, două ambulanţe de urgenţă tip B 4×4, un autoturism de serviciu marca Dacia Logan, un container suport logistic al intervenţiei tip II – multirisc, un container suport logistic al intervenţiei tip IV – iluminat 450 kVA (generator), o linie tehnică de întreţinere echipamente individuale de protecţie, un rezervor motorină de 1.000 de litri transportabil cu pompă, 16 aparate izolante cu autonomie mărită şi 107 aparate izolante prevăzute cu sistem de alarmare în caz de lipsă a mişcării.

În cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, a fost admisă, după prima etapă de evaluare, cererea de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică, energetică şi modernizare la sediul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş”.

Bianca METEŞ