Iluminat public de 3 milioane de euro la Caransebeş


Consilierii locali caransebeşeni, reuniţi miercuri, 17 octombrie, în şedinţă de îndată, au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei, faza DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii), şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul care vizează modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public al municipiului.

Prin acest proiect se urmăreşte aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescripţiile naţionale şi europene în domeniu, cu diminuarea cheltuielilor reale de funcţionare, precum şi minimizarea poluării. Astfel, vor fi înlocuite aparatele de iluminat, va avea loc completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED în zonele unde sistemul nu a fost modernizat, şi va fi extinsă reţeaua de iluminat public în zonele în care este necesar acest lucru.

Diminuarea cheltuielilor se va face prin gestionarea şi monitorizarea parametrilor de consum ai sistemului de iluminat public prin Telegestiune, obţinându-se astfel reduceri considerabile la consumul de energie electrică şi micşorarea cheltuielilor pentru întreţinerea acestui sistem.

Prin acest proiect vor fi echipaţi cu corpuri de iluminat tip LED un număr de 1.887 de stâlpi, din care 254 urmează să fie montaţi, iar opt vor fi stâlpi fotovoltaici, şi se va extinde sistemul de iluminat pe mai multe străzi, fără a fi necesară amplasarea unor noi puncte de aprindere.

Vor exista trei categorii de corpuri de iluminat, respectiv stradal – 1.614 bucăţi, ornamental cu design arhitectural – 154 de bucăţi, iar 73 vor fi corpuri ornamentale cu design modern.

Valoarea totală a investiţiei este de 13,4 milioane de lei. Lungimea sistemului de extindere şi reabilitare este de 62 km, iar durata de execuţie a obiectivului este de doi ani.

În urma realizării acestei investiţii de importanţă majoră pentru municipiu, puterea instalată va scădea cu 60%, iar consumul de energie cu 71,6%, estimându-se că, după intervenţie, el va avea o valoare anuală de 366,4 MWh.

Proiectul pe care tocmai l-am aprobat în şedinţa de Consiliu local va fi unul, cred eu, extrem de benefic şi care va fi foarte vizibil, fiind vorba de iluminat. De exemplu, trecerile de pietoni vor fi iluminate distinct, se vor intensifica luminile în momentul în care pietonii vor traversa, iar fantele luminoase vor fi montate astfel încât aceste treceri să fie foarte vizibile. De asemenea, pe timp de noapte, la fel cum se întâmplă în prezent într-o anumită zonă a oraşului, luminile vor fi dimate, adică se va reduce intensitatea lor în intervalul în care circulaţia pietonală şi cea rutieră vor fi mai puţin intense”, a spus primarul municipiului, Felix Borcean.

Cofinanţarea din bugetul local pentru acest proiect va fi de 2%. Edilul a mai adăugat că toate proiectele de acest tip depuse la ADR Vest vor fi finanţate, ba chiar sumele vor fi suplimentate.

Sonia BERGER