Graiul din Marga, adunat într-un Glosar


În cea de-a treia zi a Sfintei Sărbători a Paștelui, la „Pensiunea Ana” din Marga a avut loc lansarea primului volum din ciclul de lucrări „Contribuții monografice”, ce a apărut la Editura Dalami Print din Caransebeș, sub titlul „Glosar de cuvinte și expresii dialectale din comuna Marga, județul Caraș-Severin”, sub semnătura a patru autori: Aurelia și Dumitru Jompan, și respectiv Liliana și Firuț Mihuț.

Cartea cuprinde peste 1.500 de cuvinte și expresii care fac parte din graiul popular folosit atât în comuna Marga, cât și în satele învecinate, cele mai multe dintre acestea fiind utilizate chiar și în prezent, cu toate că limba literară tinde sa înlocuiască treptat-treptat vechile forme ale vorbirii dialectale. Tocmai de aceea, autorii Glosarului și-au propus să conserve în scris o parte din limbajul gugulanilor de pe Valea Bistrei, pentru a putea oferi generațiilor viitoare posibilitatea cunoașterii dialectului specific Banatului de Munte, ca parte a culturii tradiționale din această zonă etno-folclorică.

Asocierea celor patru coautori în demersul de elaborare a Glosarului nu este una întâmplătoare, atât prof. univ. dr. Dumitru Jompan, cât și poetul Firuț Mihuț fiind originari din Marga și obișnuiți cu arta scrisului, iar doamnele Aurelia Jompan și Liliana Mihuț având pregătire didactică și fiind astfel familiarizate cu dificultățile pe care le ridică transcrierea în formă literară a dialectului bănățean. Pe lângă acestea, coautorii mai fac parte din Asociația Culturală „Grănicerii Văii Bistrei” din Voislova, trei dintre ei fiind membri activi ai corului ce activează în cadrul acestei asociații, iar cel de-al patrulea coautor este chiar dirijorul formațiunii corale, adică prof. univ. dr. Dumitru Jompan.

Evenimentul s-a bucurat de participarea unui numeros auditoriu, format din locuitori ai comunei Marga, printre aceștia numărându-se chiar primarul localității, Nicolae Beg, membrii Coralei „Grănicerii Văii Bistrei” din Voislova, dar și alte persoane interesate de graiul bănățean.

Prezentarea cărții a debutat cu un cuvânt de bun-venit rostit de prof. univ. dr. Dumitru Jompan, după care rolul de vorbitor a revenit conf. univ. dr. Ioan Murariu, locuitor al Văii Bistrei originar din Obreja, autorul unui inedit ciclu de lucrări grupate sub denumirea „Eseuri hermeneutice”, dar și al unei vaste opere poetice pe care a publicat-o sub pseudonimul Ioan Kaleve.

În discursul său, conf. univ. dr. Ioan Murariu a subliniat importanța lucrării în contextul afirmării tot mai pregnante a literaturii dialectale, în special a poeziei în grai bănățean, ca fenomen centrat pe folosirea masivă a regionalismelor, dintre acestea unele având conotații ultraarhaice. Uzând de câteva metafore, vorbitorul a reușit să înfățișeze legătura pe care o face acest Glosar între prezent și trecut, între generațiile care s-au stins în negura timpului și generațiile de astăzi, pornind chiar de la coperțile volumului, pe prima dintre acestea fiind reprezentată fosta casă-muzeu din Marga, în prezent mutată la Caransebeș, ca simbol al culturii tradiționale, și ultima copertă, pe care se găsește monumentul „Omagiu cântecului”, ridicat în anul 1975 de coriștii Asociației „Mărgana”, ca ilustrare a bogatei activități culturale desfășurate de corul din Marga, sub bagheta dirijorală a prof. univ. dr. Dumitru Jompan. În încheiere, prezentatorul cărții și-a exprimat regretul că autorii Glosarului s-au rezumat doar la studierea limbajului dialectal din comuna Marga, întrucât în zona Văii Bistrei există o mulțime de regionalisme și arhaisme extrem de pitorești, care a rămas necuprinsă în volumul de față, ceea ce denotă necesitatea reluării și extinderii cercetărilor lingvistice de către autori.

A urmat apoi discursul prof. Liliana Mihuț, care a subliniat efortul depus în vederea armonizării cuvintelor specifice vorbirii dialectale din comuna Marga cu rigorile impuse de normele gramaticale, dar și pentru ridicarea acestui grai la nivelul de asimilare dat de limba literară, prin precizarea valorii morfologice a fiecărui cuvânt, explicarea sensului și exemplificarea semnificației regionalismelor în câteva expresii sau versuri din folclorul popular.

Lucrările au continuat cu alocuțiunea doamnei Aurelia Jompan, care a arătat că, în cei 60 de ani de când locuiește în Marga, a ajuns nu doar să cunoască înțelesul tuturor cuvintelor utilizate în vorbirea curentă de locuitorii comunei, dar și să vorbească în acest dialect mai bine decât prof. univ. dr. Dumitru Jompan, fapt ce a ajutat-o în activitatea didactică desfășurată, dar și într-o mai bună relaționare cu oamenii din sat.

Următoarea intervenție a aparținut scriitorului Petru Opruț, autorului unei ample monografii a localității Voislova, dar și un împătimit al studierii obiceiurilor și tradițiilor de pe Valea Bistrei, acesta felicitându-i pe autori pentru contribuția pe care au adus-o, prin publicarea acestui volum, la o mai bună cunoaștere a graiului din zona Banatului de Munte, subliniind totodată necesitatea tipăririi unor astfel de lucrări.

A urmat cuvântul poetului Firuț Mihuț, care a făcut o trecere în revistă a dificultăților cu care s-a confruntat în procesul de transcriere a vorbirii dialectale, mai ales că, pentru cei nefamiliarizați cu graiul bănățean, Glosarul s-ar putea să li se pară o lucrare de neînțeles, în special în ceea ce privește redarea în scris a unor cuvinte sau expresii. Vorbitorul a arătat că pentru redarea anumitor sunete specifice limbajului bănățean, au fost utilizate simboluri grafice, care, deși nu fac parte din alfabetul limbii române, pot să-i formeze cititorului anumite deprinderi în ceea ce privește descifrarea scrierii cuvintelor dialectale, în toate cazurile acordându-se întâietate principiului fonetic, potrivit căruia este „aproximată” în scris vorbirea bănăţeană fără a se face apel la transcrierea fonetică.

Ultimul prezentator al cărții a fost chiar prof. univ. dr. Dumitru Jompan, care vorbit celor prezenți despre cum s-a născut ideea tipăririi Glosarului, dar și despre preocupările pe care le-a avut încă din tinerețe în ceea ce privește colectarea de cuvinte și expresii specifice graiului bănățean. De asemenea, a subliniat că volumul de față se dorește a fi primul dintr-o serie de lucrări intitulată „Contribuții monografice”, ce va mai include o carte despre originea numelor și poreclelor atribuite locuitorilor din Marga, dar și un volum despre preparatele culinare și bucătăria tradițională din această localitate.

În partea a doua a evenimentului, Corala „Grănicerii Văii Bistrei” din Voislova a susținut un mic concert, repertoriul incluzând cântece religioase specifice perioadei Paștilor, dar și câteva prelucrări după melodii din folclorul popular, sub bagheta prof. univ. dr. Dumitru Jompan.

Sonia BERGER