Centru de zi pentru şcolari, la Maciova


Conducerea administraţiei publice locale a comunei Constantin Daicoviciu a derulat, printr-un contract cu finanţare nerambursabilă, proiectul „Centru de zi pentru copii şcolari în comuna Constantin Daicoviciu, localitatea Maciova”, obiectiv care a fost inaugurat recent. Contractul de finanţare a fost semnat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Clădirea Centrului de zi are o suprafaţă utilă de 250 mp şi dispune de spaţii educaţionale pentru aproximativ 50 de copii. Beneficiarii direcţi ai Centrului de Zi sunt copiii proveniţi din familii defavorizate şi monoparentale. Finalizarea acestui proiect important va atrage după sine îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale copiilor şi ale familiilor acestora, îmbunătăţirea procesului educaţional şi, nu în ultimul rând, asigurarea de noi locuri de muncă pentru cetăţenii comunei.

Din punct de vedere al funcţionalităţii, clădirea este împărţită în holuri, vestiare, săli de grupe, săli de mese, grupuri sanitare pentru copii şi personal, precum şi oficiu de preluare şi porţionare a hranei asigurate prin sistem de catering.

Copiii vor beneficia de îngrijire specializată, activităţi educative, spaţiu de joacă şi relaxare, masă şi consiliere psihologică desfăşurată într-un cabinet de profil. S-au demarat procedurile pentru certificarea Compartimentului Social ca furnizor de servicii sociale şi îndeplinirea tuturor indicatorilor. Personalul ce va activa în Centrul de Zi va fi calificat în domeniile specifice activităţilor de asistenţă socială, medicală, educaţie copii, căruia i se adaugă personalul administrativ al Centrului. Astfel, vor fi oferite servicii de înaltă calificare şi specializare în acest domeniu”, a menţionat primarul comunei, Daniel Boambeş.

Mădălina DOMAN