A N U N Ţ


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 288/29.12.2009, se va organiza în data de 20 aprilie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru închirierea unui spaţiu cu destinaţie comercială, în suprafaţă de 22,12 mp, compus dintr-o încăpere, hol şi baie, situat în Caransebeş, strada Şesu Roşu, bloc 2, scara A, apartament 2, cu nr. top. XI/A/2/11.

Cererile de înscriere la negociere directă, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 20 aprilie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini, împreună cu releveul spaţiului şi documentele necesare negocierii directe, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 20 aprilie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.