Consiliul Local Caransebeş şi-a stabilit comisiileÎn cadrul şedinţei extraordinare de luni, 2 noiembrie, în care Felician Pasere a fost ales viceprimar al municipiului Caransebeş, au fost stabilite şi componența și conducerile celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului Local Caransebeș.
Astfel, Comisia de specialitate nr. l pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public şi privat este compusă din Valentin Dascălu – președinte, Petru Schinteie – secretar, Florin Bogdea, Cristian Dragomir şi Alin Purdescu; Comisia de specialitate nr. 2 pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură: Petru Schinteie – preşedinte, Valentin Dascălu – secretar, Ilie Iova, Dragoş Curelea şi Lazăr Todorescu; Comisia de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, agricultură şi turism: Vlad Ştefăroi – preşedinte, Natalia Boncia – secretar, Andra Pleşa, Aurel Păsat şi Vasile Rafa; Comisia de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement: Florin Bogdea – preşedinte, Codruţa Cristescu – secretar, Vlad Ştefăroi, Maria Poneţchi şi Sanda Bistrean; Comisia de specialitate nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor: Petru Schinteie – preşedinte, Vlad Ştefăroi – secretar, Marian Corduneanu, Andra Pleşa şi Emanuela Crăciunescu. (M. Doman)