Programul Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate are undă verde


În conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr. 799/2014 privind Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAPD) 2014-2020, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a demarat acţiunile care îi revin în implementarea şi derularea POAPD. Au fost transmise către primăriile din judeţ materialele primite de la Ministerul Afacerilor Interne, mai exact, Informarea pentru primării privind atribuţii în derularea POAD şi Informaţii tehnice pentru documentarea primăriilor participante la POAD. Prin aceeaşi Adresă s-a solicitat constituirea, prin Dispoziţia primarului, a unui Grup de lucru la nivelul fiecărei primării şi stabilirea locaţiei pentru depozitarea alimentelor, dispoziţie ce trebuia comunicată până vineri, 21 noiembrie, Ministerului Fondurilor Europene, ne-a informat Mihaela Badea, din cadrul Biroului de Presă al Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.

La nivelul Instituţiei Prefectului s-a constituit, prin Ordin al prefectului, Grupul de lucru pentru monitorizarea POAD, format din 20 de persoane, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială – Judeţul Caraş-Severin, şi ai Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin. Grupul de lucru judeţean este coordonat de subprefectul judeţului Caraş-Severin, Miu Nicolae Ciobanu. Instituţia Prefectului are atribuţii în monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii economici către reprezentanţii autorităţilor publice locale şi urmăreşte procesul de distribuire către persoanele din grupul-ţintă. Autorităţile publice locale sunt cele care primesc de la operatorii economici ajutoarele alimentare şi asigură păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare, precum şi evidenţa de gestiune până la distribuire, distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din grupul-ţintă care deţin cupoane individuale sau se află pe listele suplimentare, în termen de 30 de zile de la preluarea/recepţia acestora, transmit documentele de decontare către Ministerul Fondurilor Europene şi asigură la nivelul localităţii acţiunile de informare şi comunicare cu privire la programul şi acţiunile lor.

În ceea ce priveşte beneficiarii acestui program – ne-a mai informat Mihaela Badea –, baza de date a persoanelor din grupul-ţintă este întocmită şi actualizată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, şi transmisă Ministerului Fondurilor Europene. Persoanele care au intrat în drepturi ulterior tipăririi acestei liste, şi din această cauză nu au primit cupoanele individuale pentru ajutoare, vor fi trecute pe o listă suplimentară, întocmită de autorităţile publice locale.

POAPD este finanţat din fonduri UE şi de la Bugetul de Stat în proporţie de 85 la sută, respectiv 15 la sută. Alocările financiare pentru România în preţuri curente sunt de 442.562.008 euro, iar contribuţia de la Bugetul de Stat este de 78.099.178 euro.

Mădălina DOMAN