„Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”, la jumătatea drumului


La mijlocul săptămânii trecute, membrii OSPD Caransebeș au susținut o conferință de presă în cadrul căreia au prezentat rezultatele intermediare ale Proiectului „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”, derulat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, în parteneriat cu Asociația Procons Iași și Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare, care a început deja să producă primele „câștiguri” la nivel local. Câștigurile sunt pentru comunitate și arată cât de important poate fi rolul cetățeanului în relația cu autoritățile locale, mai ales prin formarea unor structuri locale de acțiune, sub umbrela cărora vocea sa devine mai puternică.

Au trecut aproape 9 luni de implementare a proiectului și au început să apară rezultate promițătoare la nivel local, care demonstrează că dacă cetățenii fac recomandări care să reflecte interesul public, iar autoritățile locale sunt receptive la acestea, există posibilitatea de a avea legi sau acte normative locale mai bune.

Proiectul îşi propune să intervină asupra unor deficienţe în aplicarea prevederilor Legii transparenței decizionale, astfel încât principii precum informarea, consultarea şi participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative să devină piloni de bază ai activităţii administrative în cele nouă localități ale proiectului, respectiv Sighişoara, Târnăveni, Saschiz, Iaşi, Târgu Frumos, Miroslava, Caransebeş, Oţelu Roşu și Reşiţa, din trei judeţe – Mureş, Caraş-Severin și Iaşi.

De mai multe luni, activitatea Primăriilor și Consiliilor locale din cele nouă localități este monitorizată din perspectiva respectării prevederilor Legii transparenței decizionale, iar deficiențele identificate au fost sintetizate și transmise Consiliilor locale sub forma unor petiții, fiind însoțite și de un set de recomandări.

Deficienţele constatate, în raport cu Legea 52/2003, au vizat, în special, neanunţarea proiectelor de acte normative, a ședințelor publice, secţiunea dedicată transparenţei decizionale de pe site-ul instituțiilor (inexistența sau neactualizarea acesteia) şi modul de completare a rapoartelor anuale privind implementarea Legii transparenței decizionale.

Cele trei grupuri de inițiativă locală constituite în localitățile Sighișoara, Iași și Caransebeș, în toamna acestui an, sunt un răspuns direct și o soluție pe termen lung la problema identificată la începutul proiectului: numărul mic de persoane care se implică  în procesul de elaborare a actelor normative şi în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Grupurile de inițiativă locală funcționează ca structuri locale de acțiune, axate pe formularea de recomandări care să fie exprimate public în cadrul ședințelor de Consiliu local sau, după caz, transmise în scris sau în format electronic către Primăriile sau Consiliile locale din Sighișoara, Iași sau Caransebeș.

Deși la început de drum, membrii grupurilor de inițiativă locală, susținuți de organizațiile implicate în proiect, au reușit să formuleze recomandări către Primăriile și Consiliile locale, iar unele dintre recomandări au fost preluate în totalitate în hotărârile adoptate de Consiliile locale din respectivele localităţi.

Grupul de inițiativă locală Caransebeș a gândit mai multe propuneri pentru bugetul anului 2016 al Primăriei, în cadrul întâlnirii de lucru din data de 25 noiembrie, printre care amintim: înființarea unui fond de premiere pentru proiectele comunitare cele mai bune ale ONG-urilor care activează pe raza municipiului Caransebeș, prin inițierea unui concurs semestrial de proiecte; instituirea unei taxe pe paragină pentru clădiri și terenuri, aplicate oricărei persoane fizice sau juridice din Caransebeș; realizarea unor piste pentru bicicliști în tot orașul; reamenajarea promenadei pe malurile râurilor Timiș și Sebeș; reabilitarea scenei și amfiteatrului din Teiuș (zona Izvor); rampe de acces  pe trotuarele înalte, pentru persoanele cu handicap și cărucioare pentru copii; simulări pentru populație și cursuri gratuite de prim-ajutor în cazuri de calamități naturale sau alte situații de urgență extreme.

În lunile următoare, Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare va organiza mai multe serii de cursuri gratuite, prin care cetăţenii municipiului Caransebeș vor fi informaţi cu privire la cum se pot implica în luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, și vor avea posibilitatea să se implice în participarea reală la redactarea și emiterea de acte normative la nivel local.

Proiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 66.941 de Euro.

Bianca METEȘ