ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


Comuna Ezeriș, titular al proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE LOCALITAȚILE EZERIȘ ŞI SOCENI, COMUNA EZERIȘ, JUD. CARAȘ-SEVERIN”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE LOCALITĂŢILE EZERIŞ ŞI SOCENI, COMUNA EZERIŞ, JUD. CARAŞ-SEVERIN”, propus a fi amplasat în localitățile Ezeriș ţi Soceni, comuna Ezeriș, județul Caraș-Severin.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraş-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00, şi vineri, între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: apmcs.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraş-Severin.