Cresc taxele de Stare civilă


Aleşii municipali caransebeşeni au aprobat, în şedinţa de lucru din 28 decembrie 2016, actualizarea taxelor pentru activitatea de Stare civilă. Până în prezent, a spus primarul Felix Borcean, tarifele erau mici sau, în unele cazuri, aveau valoarea zero, motiv pentru care, în urma discuţiei purtate cu Marius Frăţilă, şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caransebeş, s-a luat decizia de modificare a lor.

În urma discutării proiectului de hotărâre în şedinţa de consiliu, a existat şi un amendament venit din partea liderului social-democraţilor, Florin Bogdea, privind scutirea de la aceste taxe a persoanelor cu nevoi speciale, cu handicap, şomeri, pensionari sau alte categorii defavorizate, propunere care – a mai spus Felix Borcean – va fi discutată în viitorul apropiat şi, cel mai probabil, adoptată de legislativul caransebeşean.

Astfel, de anul acesta, taxa pentru înregistrarea naşterii va fi de 5 lei, taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare – 20 de lei, pentru ziua de sâmbătă, de 100 de lei, în ziua de duminică şi de sărbători legale – 100 de lei, iar pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât în sediul Serviciului de Stare Civilă, de 200 de lei. Taxa pentru eliberarea unui duplicat după certificatul de naştere, după un certificat de căsătorie şi după unul de deces va fi de 10 lei, taxa pentru eliberarea atestatului privind componenţa familiei – 20 de lei, cea pentru eliberarea extrasului multilingv – 10 lei, taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de Stare civilă, a schimbării numelui şi a sexului – 20 de lei, taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de Stare civilă, a desfacerii căsătoriei va fi de 10 lei, iar cea pentru transcrierea, la cerere, în Registrele de stare civilă române, a actelor de Stare civilă întocmite de autorităţile străine – 10 lei. De asemenea, taxa pentru reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de Stare civilă va fi de 10 lei, taxa pentru eliberarea, la cerere, a formularului „Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale” (Anexa 23) va fi de 10 lei, taxa de verificare în Registrele de stare civilă – 20 de lei, iar taxa pentru preluarea dosarului privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă va creşte la 600 de lei. Se eliberează gratuit doar Livretul de familie.

Încasarea taxelor pentru activitatea specifică Stării civile se face anticipat, la casieria Serviciului Impozite şi Taxe din Caransebeş, mai puţin taxa pentru schimbarea numelui sau prenumelui, care se achită la acelaşi Serviciu, după aprobarea dispoziţiei date de Consiliul Judeţean, dar înainte de momentul înmânării respectivei dispoziţii, solicitantului.

Bianca METEŞ