Spiritualitate


Despre judecată

„El (Hristos) are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins.” (Matei 3,12) Judecata este răpirea fără rușine a dreptului lui Dumnezeu, în timp ce osândirea înseamnă pieirea sufletului celui care o rostește (de altfel, din […]


Despre necazuri

„În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16,33) Necazurile neîncetate pe care Dumnezeu le trimite omului sunt semnul unei griji dumnezeiești deosebite față de dânsul. Rostul necazurilor poate fi diferit. Ele se trimit ori pentru tăierea răului, ori pentru înțelepțire, ori pentru mai multă slavă […]


Mii de credincioşi, în pelerinaj pe Muntele Mic

Peste 3.000 de pelerini au participat sâmbătă, 14 septembrie, la cel de al XIV-lea Pelerinaj organizat de Episcopia Caransebeșului în ziua Praznicului Înălțării Sfintei Cruci, la Crucea-monument de pe Muntele Mic, în anul în care este sărbătorit Centenarul Bănățean. Aceştia s-au alăturat unui sobor de ierarhi, preoți și diaconi, precum […]


Mărturisirea

„Mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului” (Iacov 5,16) Păcatele săvârşite împotriva semenului trebuie să fie mărturisite înaintea lui pentru a primi iertare şi pentru a reface relaţia cu el. Totodată, în felul acesta, dovedim că […]


Floriile

Duminică, 21 aprilie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Intrarea triumfală în Ierusalim, sau Duminica Floriilor, eveniment care a fost pregătit de trei momente de o însemnătate deosebită pentru creştinism. În această ediţie vă prezentăm semnificaţia vindecării orbilor din Ierihon, convertirea lui Zaheu şi ungerea din Betania. De asemenea, tot în acest număr […]


Despre ispite

„Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El” (Iacov 1,12); „Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (I Petru 5,8) Cât este de dușmănos diavolul față de […]


Concert prepascal la Teregova

La ora cuvenită vecerniei, duminică, 7 aprilie, în Biserica parohială din Teregova au fost intonate cântări de laudă spre slava lui Dumnezeu. Acest eveniment special, care se înscrie în seria acţiunilor dedicate „Anului omagial al satului românesc”, a coincis cu organizarea Concertului prepascal intitulat sugestiv „La umbra crucii Tale”, sub […]


Sfântul Ioan Scărarul (579 – 649 d. H.), teolog al ascezei creștine

Unul dintre cei mai străluciți sfinți părinți ai perioadei patristice a fost și va rămâne Sfântul Ioan Sinaitul, sau „Scărarul”, numit după cea mai prolifică operă a sa, intitulată „Scara Raiului”. Acest părinte monah, care toată viața s-a nevoit a-i plăcea lui Dumnezeu, a îmbogățit teologia ortodoxă patristică, dar mai […]


Taina Sfintei Cruci

Mântuitorul Hristos ne spune: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze Mie”. Nu îi trimite pe oameni s-o apuce înainte la cruce, ci îi cheamă să vină după El, pentru că El a dus mai întâi Crucea. Nu îi […]