Spiritualitate


Sfântul Grigorie Palama și teologia luminii taborice

Pornind de la îndemnul Sfantului Apostol Pavel: „Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat” (I Tesaloniceni 5, 16-17), în Răsăritul creștin s-a dezvoltat o întreagă teologie a rugăciunii, bazată mai ales pe experiența monahilor din pustie, în special cei din pustia Egiptului. Marele Părinte Sfântul Ioan Scărarul, sau Sinaitul, numit astfel după lucrarea […]


Cugetări despre milă

Unde este milostivirea, acolo este mântuirea, care nu este părtașă la chinul veșnic; unde este milă, nu este judecată; unde este milostivire, nu este nevoie de îndreptățire. Răsplata pentru faptele milei este Împărăția Cerească. Pedeapsa pentru nemilostivire este focul veșnic. „Fiți milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv” (Luca 6,36). „Fericit […]


Postul – foame și sete după Dumnezeu

Una dintre practicile religioase foarte cunoscute pe mapamond a fost şi este postul, acesta fiind practicat încă de la începutul omenirii. Astfel, primilor oameni, Adam și Eva, Dumnezeu, în frumoasa grădină a Edenului, le-a poruncit: „Din toți pomii din Rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui şi răului […]


Despre sfârșitul veacurilor

„Despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Marcu 13,32) Unii statisticieni arată că pe pământ trăiesc aproximativ 7 miliarde de oameni, însă din aceste 7 miliarde nici unul nu poate, folosindu-și înzestrările minții, să-și spună ce o să […]


De la „Cunoaște-te pe tine însuți!”, la pocăința adevărată către Dumnezeu

În Antichitatea grecească acest precept era foarte respectat în societatea elenă, în special în rândurile filosofilor, încât a ajuns sa fie uzitat ca normă generală, atât în cultura antică elenă, cât și în cultura universală a omenirii. „Gnothi seauton!”, adică „Cunoaște-te pe tine însuți!”, a fost atât de încetățenit în […]


Originea şi cauza suferinţei

Calea care duce la viaţa veşnică este strâmtă şi grea, aceasta fiind arătată atât prin exemplul sfânt al Domnului, cât şi prin învăţătura Lui. Domnul le-a spus dinainte ucenicilor şi prietenilor Săi şi celor ce l-au urmat că în lume, adică în viaţa pământească, necazuri vor avea (cf. Ioan 16,33; […]


„Tabăra din inima satului” în Episcopia Caransebeșului

Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului a organizat, în perioada 3-9 februarie, în localitatea Marga, sesiunea de formare a voluntarilor din cadrul programului „Tabăra din inima satului”. Acţiunea s-a desfă­șurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caran­sebeșului, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Caraș-Severin și cu sprijinul Asociației Tinerilor Ortodocși […]


Puterea credinței în societatea de astăzi

Îndată după ce a fost creat omul de către Dumnezeu, prima acțiune pe care a făcut-o acesta, potrivit lui Mircea Eliade, a fost să privească în sus. De aceea filosofii greci l-au numit pe om „antropos”, adică „cel care privește în sus”. Prin aceasta se demonstrează că omul nu poate […]


Episcopul Miron Cristea, Cetăţean de onoare al judeţului Caraş-Severin

În organizarea Consiliului Județean Caraș-Severin, luni, 4 februarie, în Sala de ședințe a Palatului Administrativ din Reşiţa a avut loc festivitatea de decernare a titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Caraș-Severin” unui număr de patru personalități, promotoare ale valorilor culturale și spirituale bănățene. Este vorba despre Episcopul Miron Cristea […]


Săptămâna spirituală: Pocăința

Una din însuşirile cele nemărginite ale lui Dumnezeu este atotştiinţa Sa, prin care toate le ştie şi de toate poartă grijă. Această ştiinţă atotcuprinzătoare nimiceşte ştiinţa şi înţelepciunea oamenilor (Iov 5, 12-13; Pilde 19, 21). Cine vrea să-L vadă pe Hristos trebuie să se ridice în duh deasupra naturii, pentru […]