Zăpada poa’ să vină. Avem plan de acţiune pe timpul iernii!


În cadrul Colegiului Prefectural desfăşurat la mijlocul săptămânii trecute la sediul Palatului Administrativ din Reşiţa, a fost prezentat Planul operativ de acţiune în timpul iernii 2014-2015 pe Drumurile naţionale din judeţul Caraş-Severin, întocmit în baza Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice.

Astfel, pe perioada sezonului de iarnă 2014-2015, respectiv din 20 octombrie 2014 până în 31 martie 2015, viabilitatea reţelei de Drumuri naţionale din Caraş-Severin este asigurataăde către D.R.D.P. Timişoara, prin S.D.N. Caransebeş şi S.D.N. Orşova, pe baza prevederilor respectivului normativ.

În acest sens, în cadrul C.N.A.D.N.R. S.A. Bucureşti se va constitui Comandamentul central de iarnă, iar la nivel de D.R.D.P. Timişoara şi S.D.N.-uri, Comandamente operaţionale locale, în cazul S.D.N. Caransebeş şi S.D.N. Orşova existând o colaborare cu autorităţile locale prin Comandamentul Judeţean Caraş-Severin.

Reţeaua de Drumuri naţionale de pe raza judeţului Caraş-Severin are o lungime de 548,385 km, din care 270,282 km sunt în administrarea S.D.N. Caransebeş, iar 278,103 km în cea a S.D.N. Orşova, a informat Ioan Boba, şef de secţie.

Pentru o bună supraveghere şi organizare a acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii Drumurilor naţionale, prin Planul operativ pentru iarna 2014-2015, au fost organizate un număr de 13 baze de deszăpezire, din care 7 pe reţeaua S.D.N. Caransebeş şi 6 pe reţeaua S.D.N. Orşova.

În linii mari, Planul operativ cuprinde clasificarea Drumurilor naţionale pe nivele de viabilitate şi nivele de intervenţie în funcţie de clasa tehnică şi importanţa acestora. Implicit, în funcţie de acestea sunt stabilite atât formaţiile de utilaje, cât şi priorităţile şi intervalele de timp maxim necesare pentru intervenţii. Ca exemplu, Ioan Boba a arătat că pentru nivelul I de viabilitate, timpii maximi de intervenţie sunt de 3 ore de la semnalarea fenomenului în privinţa răspândirii pentru combaterea poleiului şi a înzăpezirii, 8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite pentru deszăpezirea drumului pe minim o bandă de circulaţie şi 24 de ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite pentru deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă. Pentru celelalte nivele de viabilitate, a mai spus Boba, aceşti timpi cresc semnificativ. Personalul necesar pentru informare operativă privind intervenţiile şi starea drumurilor este de 53 de muncitori, din care 26 la S.D.N. Caransebeş şi 27 la S.D.N. Orşova. Pe Drumurile naţionale se va acţiona preponderent cu materiale chimice – sare şi clorură de calciu –, materialele antiderapante, respectiv nisipul, urmând a fi aprovizionate, conform aprobărilor primite, în cantităţi mult mai mici faţă de anii trecuţi.

Ca materiale şi auto-utilaje, în Planul operativ de acţiune pentru iarna 2014-2015, pentru S.D.N. Caransebeş sunt cuprinse, printre altele, 4.112 tone de sare, 4.368 de tone de nisip, 14 utilaje multifuncţionale cu lamă şi RSP, 17 ATB cu lamă şi RSP, 7 încărcătoare, 9 autoutilitare cu 7 locuri, pe stoc existând 1.262 de tone de sare şi 1.368 de tone de nisip.

De asemenea, în perioada imediat următoare, la nivel central, între Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar şi la nivel local, între Secţiile de Drumuri Naţionale şi Inspectoratele de Poliţie Judeţene, se vor încheia protocoale de colaborare, prin care se stabilesc atât acţiuni comune de verificare a sectoarelor înainte de începerea sezonului de iarnă, cât şi modul de colaborare în activitatea de deszăpezire.

În concluzie, se arată în informare, exceptând poate anumite perioade cu fenomene extreme, numărul total de 60 de utilaje auto cu lamă şi răspânditor, suplinite de 31 de auto-utilaje grele – încărcătoare, autofreze, autogredere etc. –, organizate pe baze de deszăpezire şi puncte de sprijin, coordonate şi conduse prin Comandamentul D.R.D.P. Timişoara şi Comandamentele la nivelul S.D.N. Caransebeş şi S.D.N. Orşova, în conlucrare permanentă cu Comandamentul Judeţean Caraş-Severin, pot asigura condiţii corespunzătoare pentru circulaţia rutieră pe întreaga reţea de Drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin, pe toata durata iernii 2014-2015.

Bianca METEŞ