Imperium Romanum, la Caransebeş


Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, în parteneriat cu Muzeul Naţional Požarevac, organizează joi, 12 septembrie, la sediul Muzeului din str. G-ral Ioan Dragalina, nr. 2, începând cu ora 12, Conferinţa de deschidere a Proiectului transfrontalier „Imperium Romanum”.

Din partea Muzeului Naţional Požarevac participă directorul acestei instituţii, Milorad Djordjevic, managerul de proiect, dr. Teodora Branković, şi Dragan Jacanović, iar din partea partenerului român, dr. Adrian Ardeţ, directorul Muzeului, Bogdana Branca, Dorina Dragomir, Caius Săcărin şi Nicoleta Matei.

Proiectul este finanţat prin fondurile Uniunii Europene, Axa prioritară 1 – Dezvoltare economică şi socială, Măsura 1.2 – Dezvoltarea turismului, inclusivîntărireaidentităţii regionalearegiunii de frontierăca destinaţie turistică, prin Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, având drept scop consolidareaidentităţii regionaleprinpromovareapatrimoniului istoricînregiunea de frontieră, dezvoltareaturismuluide vecinătate româno-sârbă prinpromovarea patrimoniuluiculturalşiistoricdin judeţele Caraş-Severin şi Branicevo. (B. Naum)