Voislova, după anul 1989 (II)


S.C. Omya Calcita S.R.L.

În anul 2007, a fost dată în folosinţă cea mai mare investiţie din sud-estul Europei a Grupului „Omya”, cu sediul central în Elveţia, însumând peste 15 milioane de euro, investiţie amplasată în satul Voislova. Fabrica are o capacitate de producţie anuală de 150.000 de tone materiale de umplutură (carbonat de calciu şi pigmenţi), devenind astfel cel mai important producător de carbonat de calciu din Balcani. Carbonatul de calciu (praful de marmură) reprezintă materia primă pentru patru mari segmente industriale: lacuri şi vopsele, materiale plastice şi cauciucuri, hârtie şi carton, şi materiale de construcţii. De asemenea, carbonatul de calciu este utilizat în protecţia mediului înconjurător, pentru ameliorarea solurilor pădurilor şi a lacurilor, tratamentul gazelor arse sau al apei potabile.

În prezent, S.C. Omya Calcita S.R.L. este cel mai important contributor al bugetului local al comunei Zăvoi, taxele şi impozitele încasate de autorităţi de la această societate situându-se în jurul sumei de 400.000 de lei noi.

Atelierele de prelucrare a marmurei

Dorind să valorifice cât mai bine avantajul oferit de existenţa Depozitului de marmură de la Voislova, o serie de investitori locali au înfiinţat ateliere de prelucrare a marmurei, specializându-se în confecţionarea de placaje, monumente funerare şi elemente de artizanat. Această activitate a cunoscut o perioadă de înflorire economică până în anul 2007, când, odată cu apariţia S.C. Omya Calcita S.R.L., principalul furnizor de marmură (în speţă S.C. Marmosim S.A.) a început să practice o politică de creştere constantă a preţului de livrare, astfel încât cheltuielile cu achiziţionarea materiei prime au devenit tot mai mari, în condiţiile în care concurenţa de pe piaţă nu a permis o creştere semnificativă a preţului de desfacere a produselor confecţionate în cadrul micilor ateliere de prelucrare a marmurei.

Printre entităţile juridice care mai desfăşoară încă activităţi de prelucare a marmurei pe raza localităţii Voislova amintim: S.C. Marmurar S.R.L., S.C. Marmurar de Ruschiţa S.R.L., S.C. Marmopet S.R.L., S.C. Sabiandi S.R.L. şi S.C. Aimma S.R.L.

Sectorul serviciilor

Principalul agent economic cu activitate în domeniul comerţului cu amănuntul, care a activat în satul Voislova după 1990, a fost Cooperativa de Consum Zăvoi, care a deţinut un magazin mixt în clădirea fostei Şcoli Primare, situată în centrul localităţii. Începând cu anul 1993, locaţia respectivă a fost închiriată de S.C. Aimma S.R.L., care a preluat activitatea comercială a fostei cooperative, organizând în interiorul clădirii un magazin mixt şi un bar. Ulterior, aceeaşi societate a transformat fosta remiză de pompieri în atelier de prelucare a marmurei, diversificându-şi activitatea în domeniul confecţionării de monumente funerare.

O altă entitate juridică ce a desfăşurat activităţi în domeniul comerţului cu amănuntul a fost Asociaţia Familială Sârbu, care, sub denumirea „La Samson”, a deţinut un bar şi un magazin mixt în incinta fostului atelier de prelucrare a pietrei de mică, ce a aparţinut Întreprinderii Miniere Orşova. Din anul 2007, activitatea barului şi magazinului „La Samson” a fost preluată de către S.C. Amy & Andy Com S.R.L.

De asemenea, S.C. Agrobanat S.R.L. a deţinut un magazin mixt în localitatea Voislova, specializat în principal în comerţul cu produse de panificaţie şi cereale, care a funcţionat în incinta casei cu nr. 139.

2. Principalele investiţii publice

Mediul rural s-a confruntat în mod constant, începând cu anii ’90, cu o lipsă acută a investiţiilor şi, în special, cu o lipsă a investiţiilor în infrastructură. Trecerea la economia de piaţă a avut drept consecinţă o accentuare a discrepanţelor între mediul urban şi mediul rural, satele României rămânând mult timp într-o stare de înapoiere economică şi socială. Acest lucru a determinat autorităţile administraţiei publice de la nivel central şi local să demareze proiecte şi programe care să ducă la o creştere a gradului de confort a locuitorilor din mediul rural.

Alimentarea cu gaze naturale

Prima investiţie importantă, la nivel local, de după anul 1989, în lucrările de infrastructură, a constituit-o realizarea reţelei de alimentare cu gaze naturale a comunei Zăvoi. Astfel, prin Hotărârea Nr. 272/1995, Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna Zăvoi, judeţul Caras-Severin”, ce avea să fie finanţat din fonduri de la bugetul local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate.

La aproximativ un an de la data adoptării Hotărârii Guvernului României Nr. 272/1995, a fost pusă în funcţiune reţeaua de alimentare cu gaze naturale a comunei Zăvoi, în a cărei componenţă intra Staţia de Reglare şi Măsurare a Gazelor (S.R.M.), situată în extravilanul localităţii Valea Bistrei, şi reţelele de distribuţie de pe raza localităţilor Măru, Măgura, 23 August, Zăvoi, Valea Bistrei şi Voislova. Proiectarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în comuna Zăvoi a fost realizată de S.C. CASE S.A. din Reşiţa, iar lucrările au fost executate de către S.C. Gospodarul S.R.L. Reşiţa. În prezent, între comuna Zăvoi şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş există încheiată o Convenţie Tehnică de Utilizare a S.R.M. Valea Bistrei, convenţie în baza creia comuna Zăvoi, în calitate de proprietară a staţiei, a transmis societăţii „Transgaz” dreptul de administrare asupra acestui obiectiv, ce face parte din Sistemul naţional de distribuţie a gazelor naturale.

Alimentarea cu apă

Deşi inclusă iniţial în studiul de fezabilitate privind alimentarea cu apă a comunei Zăvoi, realizat în anul 1999 de S.C. CASE S.A. din Reşiţa, localitatea Voislova a fost ulterior înlăturată din Proiectul de alimentare cu apă, finanţat prin Programul SAPARD, pentru ca nivelul costurilor aferente lucrărilor de alimentare cu apă al localităţilor Măru, Măgura, Zăvoi şi Valea Bistrei să se încadreze în limita sumei aprobate prin Contractul de Finanţare Nr. C 2.121051100016/ 18.04.2004, încheiat între Agenţia SARAPD şi comuna Zăvoi

După finalizarea lucrărilor la obiectivul „Alimentare cu apă a localităţilor Măru, Măgura, Zăvoi şi Valea Bistrei, comuna Zăvoi, judeţul Caraş-Severin”, derulat prin Programul SAPARD, Consiliul Local al comunei Zăvoi a adoptat Hotărârea Nr. 70/26.05.2005 privind aprobarea proiectului de alimentare cu apă a localităţii Voislova, prin extinderea reţelei publice existente. Proiectarea reţelei publice de alimentare cu apă a localităţii Voislova s-a făcut de către S.C. Cărăşana Piaţă S.R.L. din Reşiţa, iar lucrările au fost executate de către S.C. Gospodarul S.R.L. Reşiţa, finanţarea întregului proiect fiind asigurată de la bugetul local al comunei Zăvoi.

Reţeaua de telefonie fixă

Chiar şi înainte de anul 1989, localitatea Voislova a beneficiat de existenţa unui Oficiu P.T.T.R. şi a unei reţele de telefonie fixă, dotată cu o centrală telefonică tip BL, cu 25 de numere, care deservea abonaţii locali şi asigura legăturile telefonice cu localităţile Ruşchiţa, Oţelu Roşu şi Caransebeş. Odată cu înfiinţarea S.C. Romtelecom S.A., întreaga reţea naţională de telecomunicaţii a trecut în patrimoniul acestei societăţi, Oficiul de la Voislova continuându-şi activitatea până în 2002, când, în urma privatizării companiei, are loc o reorganizare a unităţilor mici din mediul rural, cele mai multe oficii locale fiind desfiinţate.

Cu toate acestea, Romtelecom a continuat să ofere servicii de telefonie fixă locuitorilor din Voislova, iar începând cu anul 2008, a devenit un furnizor de servicii de internet şi telefonie mobilă.

(Va urma)

Firuţ MIHUŢ