Administrația caransebeșeană, în sprijinul nevoiașilor


În cadrul recentei ședințe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din județul Caraș-Severin, a fost făcută o informare privind activităţile desfăşurate de primăriile localităţilor urbane în domeniul asistenţei sociale acordate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi, propunerile făcute de administrațiile locale pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, precum și măsurile luate pentru funcţionarea Cantinelor de ajutor social.

În respectiva prezentare se arată că, în subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebeş, funcţionează Serviciul Public de Asistenţă Socială, care are ca principal obiectiv protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

Prin activitatea specifică desfăşurată, Serviciul Public de Asistenţă Socială şi-a îndreptat atenţia pentru a acorda ajutor persoanelor vârstnice care, într-un număr însemnat în această perioadă, se confruntă cu numeroase neajunsuri. Astfel, 17 persoane vârstnice beneficiază de venitul minim garantat acordat în baza Legii Nr. 416/2001, un număr de 12 primesc şi subvenţii pentru încălzirea cu lemne şi gaze pe perioada de iarnă, iar la Cantina pentru ajutor social se asigură în permanenţă masa de prânz şi pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social.

O altă categorie de persoane o constituie persoanele cu handicap grav, din totalul de 238, aflate în evidenţa, 117 fiind persoane vârstnice, cărora, prin Serviciului Public de Asistenţă Socială din Caransebeş, li se asigură asistent personal şi plata salariilor sau indemnizaţiilor lunare.

Primăria municipiului Caransebeş s-a implicat şi în dezvoltarea serviciilor socio-medicale instituţionalizate oferite prin Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitate, pentru care Serviciul Public de Asistenţă Socială a întocmit fişele socio-medicale necesare.

În anul 2015 s-a continuat parteneriatul cu Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, pentru susţinerea proiectului „Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu”, şi cu Fundaţia umanitară „Inimă către Inimă”. În cadrul acestor proiecte, se urmărește asigurarea de alimente, lemne, îmbrăcăminte pentru un număr de 15 persoane, iar unui număr de 50 de persoane vârstnice li se asigură îngrijire la domiciliu de două ori pe săptămână.

Prin Cantina de ajutor social, aflată în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială, se asigură masa pentru 78 de personae, dintre care opt sunt persoane vârstnice, se mai arată în respectiva informare.

Mădălina DOMAN