Titlu de Excelenţă pentru Liceul din Teregova


Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova a avut onoarea de a se afla printre instituţiile de învăţământ din judeţ şi din Regiunea de Vest care au fost apreciate cu titlul de excelenţă din partea Consorţiului Regional de Învăţământ şi Ocupare Vest (eveniment despre care am amintit în ediţia trecută a ziarului – n.r.). Festivitatea a avut loc la Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi a fost condusă de vicepreşedintele acestui for, Ionesie Ghiorghioni, într-un cadru special, generos, laudativ. Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin a fost reprezentat de inspectorul şcolar general, prof. dr. Paul Mihai Şuşoi, iar CRIO Vest, de prim-vicepreşedintele Ildiko Pataki. Acest titlu reprezintă validarea, de către mediul economic, a bunelor practici ale unităţilor şcolare înscrise în competiţie, în dezvoltarea şi promovarea unor oferte de formare strategice, corelate cu nevoile angajatorilor şi ancorate în aspiraţiile beneficiarilor. Acest titlu a venit în urma unui exerciţiu de monitorizare a ofertei de formare a unităţii noastre, din partea reprezentanţilor partenerilor sociali cu experienţă pe piaţa muncii din Regiunea de Vest.

Şcoala noastră a fost recunoscătoare atâtor cuvinte frumoase adresate de către distinşii amfitrioni ai acestei manifestări, cu atât mai mult cu cât noi suntem un liceu tânăr, un liceu fără tradiţie, care acum îşi găseşte drumul, îl pavează cu destine şi pune stâlpi – dascăli pălmaşi ce indică drumul cel bun atâtor copii care au ales să rămână aici, la Teregova. Au ales sau poate nu au avut de ales! Era singura lor opţiune sa rămână pe băncile şcolii, să continue să zboare, să se bucure de copilărie!

Se cuvine să aducem unele precizări în ceea ce priveşte oferta şcolară şi argumentele care stau la baza procesului instructiv-educativ desfăşurat în instituţia noastră de învăţământ. Astfel, am venit în întâmpinarea copiilor din zonă cu ceea ce lor le lipsea – o şansă pentru viitor, o ofertă de formare profesională care să le permită să-şi câştige pâinea cea de toate zilele. Sunt nişte copii frumoşi şi simpli ca părinţii lor. Locul în care s-au născut este un loc binecuvântat de Dumnezeu, cu păduri încântătoare, cu ape ce şerpuiesc invitând la odihnă şi relaxare. Liceul din Teregova a valorificat potenţialul turistic al zonei Timiş-Cerna şi l-a pus în Planul de şcolarizare, pe filiera Şcolii de Arte şi Meserii, de câţiva ani buni, pregătind cu sârguinţă tehnicieni în sectorul hotelier. Nu ne-am propus să facem din ei decât buni meseriaşi, care să-şi respecte clientul, să aprecieze munca şi să o facă cu dăruire şi profesionalism. Liceul şi-a găsit aliaţi de nădejde – comunitatea şi agenţii economici din zonă, relaţie dezvoltată prin parteneriate vii, solide, orientate spre nevoile celor implicaţi. Asemenea meşterului Geppetto, am transformat un copil-păpuşă într-un copil-elev, alegând între performanţă şi acces la învăţare, căutând neîncetat soluţii la insuccesele noastre, şlefuind cu răbdare şi migală, cu cazne şi emoţii, cu trudă şi cu dragoste, caracterul, deprinderile, priceperile acestora, dar nu numai… Şlefuim în continuare mediul educaţional ambiental ca să îl aducem la standardele cerute. Am pus suflet şi le-am pus în suflet cinstea, dorinţa de perfecţionare, motivaţia pentru a se autodepăşi, puterea de a găsi cele mai potrivite căi spre succes şi împlinire, descoperind împreună formula de a deveni oamenii potriviţi la locul potrivit. N-am căutat în ei ceea ce nu sunt, ci am căutat ceea ce pot ei fi: nu sunt performeri, ci sunt copii învăţaţi cu greul, cu munca, nu sunt sfinţi, sunt copii cu problemele vârstei, care descoperă la Şcoala noastră un univers cald, în care pot visa cu ochii deschişi la ziua de mâine, în care îşi pot scrie destinul…

Am fost profund onoraţi pentru faptul că am avut cinstea de a ni se acorda Titlul de Excelenţă CRIO Vest pentru aria de competenţă „Parteneriatele şcolii cu piaţa muncii şi comunitatea”.

Alături de noi s-au aflat primarul comunei Teregova, prof. Marius Romulus Damian, şi reprezentantul agenţilor economici parteneri ai şcolii, Ana Stoichescu. Facem precizarea că în procesul de monitorizare a şcolii, în urma înscrierii în această competiţie, am fost sprijiniţi de SC Hidroenergetika SRL Rusca Teregova, prin distinşii profesori Sanda şi Ioan Wittmann, exponenţi ai unui învăţământ de calitate, fundamentat pe adevărate modele şi valori, care sunt implicaţi într-un parteneriat viu, constructiv, ce are rol esenţial în formarea de competenţe la elevii practicanţi, competenţe ce fac parte din calificarea profesională ce îi va recomanda în viitor, la angajarea pe piaţa muncii.

Această bucurie am trăit-o alături de cadrele didactice din Aria curriculară Tehnologii, profesor Ioan Bica, profesor Ana Tudoran, maistru instructor Ioan Bica, dar şi de ceilalţi colegi rămaşi Acasă, care au fost artizani la zidirea acestei punţi, cea a comunicării şi dialogului cu cei de dincolo de poarta şcolii, cei care preiau rezultatele muncii noastre – elevi pregătiţi, care se vor ridica la aşteptările angajatorilor.

A fost o zi specială, în care Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova a avut onoarea de a i se înmâna Titlul de Excelenţă CRIO Vest 2013, un moment ce va fi înscris în Cartea de Onoare, un motiv de a ne autodepăşi, de a ne defini ca instituţie de învăţământ angajată într-un proces instructiv-educativ de calitate, dar şi un factor motivaţional pentru anii viitori.

Maria DAMIAN

Ioana Delia BANDA