Începe „încălzirea” pentru Prezidenţiale


Instituția Prefectului a organizat recent, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente – Filiala Vest o primă sesiune de instruire a primarilor și secretarilor municipiilor, orașelor și comunelor din Caraş-Severin, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.

În cadrul ședinței coordonate de prefectul Matei Lupu, au fost prezentate atribuțiile pe care reprezentanții autorităților publice locale le au pe întreaga derulare a procesului electoral.

Printre acestea se numără: întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente; asigurarea amenajării secțiilor de votare din țară și dotarea acestora cu urne de vot, urne speciale şi cabine de vot; informarea alegătorilor privind delimitarea secțiilor de votare şi sediile acestora; asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral şi amplasarea de panouri electorale; acordarea sprijinului către reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor pentru funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot și de Prevenire a Votului Ilegal (SIMPV) și furnizarea serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date necesare birourilor electorale; acordarea sprijinului prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește elaborarea graficului de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral și dotarea tehnico-materială a Biroului Electoral Județean, acestea vor fi asigurate de Instituția Prefectului.

Mai multe informații cu privire la alegerile pentru Președintele României sunt disponibile la adresa: http://prezidentiale2019.bec.ro/legislatie/

Bianca METEŞ