Senatorul Marcel Vela „amendează” două legi


În  cursul săptămânii trecute, în plenul Senatului României s-a votat cu 76 de voturi pentru, 21 de abţineri şi 6 voturi împotrivă, propunerea legislativă formulată de senatorul cărăşean Marcel Vela, pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 236/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Mai exact, propunerea legislativă are ca obiect modificarea alin. (5) al art. 65, în sensul includerii în categoria persoanelor care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare, şi a persoanelor care au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate de poluare, în unele zone miniere sau centre siderurgice, precum şi pe o rază de 8 km faţă de aceste localităţi.

Din judeţul Caraş-Severin, au fost introduse astfel pe lista localităţilor care beneficiază de această măsură reparatorie oraşele Reşiţa, Oţelu Roşu, Anina şi Moldova Nouă, precum şi comunele Armeniş şi Ciudanoviţa.

Legea urmează să fie transmisă pentru analiză şi dezbateri şi la Camera Deputaţilor. 

În plus, într-o postare pe Facebook, parlamentarul liberal lansează o invitaţie referitoare la o altă problemă reală care afectează viaţa a aproape jumătate din populaţia judeţului Caraş-Severin şi blochează 39 de primării şi investiţiile din aceste localităţi care au, integral sau parţial, suprafeţe cu arii protejate.

Pentru că procesul legislativ presupune, printre altele, şi primirea de opinii în legătură cu proiectele de legi care vin în Parlament, vă întreb cum vedeţi regimul ariilor protejate din România, sub un aspect foarte sensibil – raportul cu dezvoltarea comunităţilor din preajma ariilor protejate? În această perioadă, la comisiile Senatului se află în lucru un proiect propus de un coleg senator liberal, dl Ioan Chirteş, în legătură cu modificarea legislaţiei privind regimul ariilor naturale protejate şi conservarea habitatelor naturale. Alături de domnia-sa, sunt şi eu iniţiator la această lege care va îmbunătăţi legislaţia ariilor protejate, în sensul că dăm prin acest act normativ posibilitatea comunităţilor să se dezvolte armonios, la fel ca şi celelalte, în special în infrastructură şi utilităţi”, se arată în respectiva postare.

Senatorul Marcel Vela mai spune că, în prezent, din cauza cadrului legal restrictiv, în aceste zone unde sunt protejate flora şi fauna este aproape imposibil să se facă o canalizare, să se racordeze la curent electric anumite locuinţe sau să se facă investiţii de alimentare cu apă potabilă, condamnând în acest fel la subdezvoltare comunităţi care altfel ar putea creşte în armonie cu natura, şi nu cu acces restricţionat la civilizaţie, din cauza arealului şi zonei în care trăiesc. Lucrările de strictă necesitate – adaugă parlamentarul cărăşean – trebuie exceptate din lista interdicţiilor pe care le presupune o zonă protejată, motiv pentru care iniţiază şi susţine această lege.

Sonia BERGER