Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest vine cu iniţiative


Vineri, 11 mai, Sala de ședințe a Consiliului Judeţean Caraș-Severin a găzduit şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), în cadrul căreia membrilor le-au fost prezentate stadiul implementării Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, precum și oportunitățile de finanțare încă disponibile.

De asemenea, membrii CDR Vest au fost informați cu privire la inițiativele Autorității de Management a Programului Operațional Regional (AM POR) de diminuare a riscului de dezangajare la sfârșitul anului 2018. O primă inițiativă se referă la domeniul mobilității urbane durabile, prin realizarea unui proiect de înnoire a parcului de material rulant și achiziția de autobuze cu rol în transportul școlar. Cea de-a două inițiativă a AM POR se referă la lansarea unor apeluri de proiecte pentru proiectele nefinalizate în cadrul Operațiunilor 5.1 ,,Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” și 6.1 ,,Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii Consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de Consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. (B. Meteş)