Consens deplin pe eficientizarea energetică, în Consiliul caransebeşean


Consiliul Local al municipiului Caransebeş s-a reunit marţi, 3 octombrie, în şedinţă de îndată, aleşii locali aprobând cu unanimitate de voturi două proiecte de hotărâre importante pentru comunitate, respectiv „Creşterea eficienţei energetice la Spitalul Contagioase şi TBC” şi „Eficientizarea energetică a Colegiului Naţional «Traian Doda», Corp B”, ambele în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. Obiectivul specific al acestei Axe prioritare este creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

În ceea ce priveşte Spitalul Contagioase şi TBC, valoarea totală a investiţiei este de 2,85 milioane de lei, cu tot cu TVA, finanţare nerambursabilă, contribuţia proprie a municipalităţii la acest proiect, reprezentând minimum 2 la sută din sumă, fiind de 57.126 de lei. Lucrările de reabilitare a obiectivului sunt extrem de importante, deoarece spitalul este unul dintre puţinele puncte de tratament al bolilor contagioase şi TBC din zonă. Reabilitarea clădirii din punct de vedere energetic – susţin reprezentanţii administraţiei publice – ar asigura un confort sporit pacienţilor şi un mediu de lucru mult îmbunătăţit pentru cadrele medicale. Ţinând cont de situaţia şi starea în care se găsesc spitalele din întreaga ţară, acest demers este imperios necesar, unul dintre motive fiind şi vechimea clădirii, care a fost construită în anul 1937, fapt care a adus-o într-o anumită stare de degradare. Consiliul Local Caransebeş va suporta cheltuielile de întreţinere, reparaţii şi gestionare a investiţiei realizate prin acest proiect pe o perioadă de cel puţin cinci ani de la data finalizării acesteia.

În cazul Colegiului Naţional „Traian Doda”, valoarea totală a investiţiei se ridică la 4,22 milioane de lei, cu TVA, contribuţia proprie a administraţiei locale fiind de 84.574 de lei. Obiectivul proiectului este creşterea eficienţei energetice şi a sistemului de iluminat, dat fiind faptul că Corpul B al acestei instituţii de învăţământ are o vechime de peste 40 de ani şi înregistrează consumuri energetice foarte mari. La fel ca şi în cazul spitalului, municipalitatea va suporta cheltuielile de întreţinere, reparaţii şi gestionare a investiţiei realizate prin acest proiect pe o perioadă de cel puţin cinci ani de la data finalizării investiţiei.

Sonia BERGER