Codrul nu-i mai frate cu românul


În cadrul ultimei ședințe a Colegiului Prefectural Caraș-Severin, reprezentanții Gărzii Forestiere au prezentat o informare privind activitatea de control silvic și evoluția acțiunilor contravenționale și infracționale din județ, precum și a deficiențelor constatate și măsurilor de remediere dispuse.

Astfel – se arată în raport –, suprafaţa totală a pădurilor din Caraș-Severin este 419.089 ha, şi reprezintă 49% din suprafața județului, media pe ţară fiind de 26%, iar media europeană de 32%. Din totalul fondului forestier al județului, 342.000 ha, respectiv 83%, reprezintă fondul forestier proprietate a statului şi este administrat de Direcţia Silvică Caraș-Severin și Baza Experimentală Caransebeș, 50.800 ha (11% din total) reprezintă păduri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, 12.800 ha (3% din total) reprezintă păduri proprietate a persoanelor juridice (composesorate), iar 13.400 ha (4% din total) reprezintă păduri proprietate a persoanelor fizice, respectiv ale unui număr de 12.982 de proprietari, media fiind de 1,03 ha/proprietar.

Suprafața fondului forestier din Caraș-Severin este administrată prin 20 de ocoale silvice, din care 18 de stat și două de regim silvic (private). Din aceste păduri se pot recolta anual 1.030.000 mc de lemn, conform prevederilor amenajamentelor silvice, o resursă importantă în economia județului. În ultimii 10 ani – se mai arată în respectiva informare –, nu s-a recoltat lemn mai mult decât posibilitatea prevăzută prin amenajamentele silvice, iar în 2016 se preconizează recoltarea a 650.000 mc, ceea ce reprezintă 63% din posibilitatea de recoltare anuală. Din totalul posibilității, tăierile ilegale constatate în cursul acestui an reprezintă 0,002%, iar ca volum raportat la hectarul de pădure reprezintă 0,006%.

Anul acesta, până la finele lunii octombrie s-au efectuat controale de fond în pădurile proprietate a statului, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în cele proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.

Din analiza datelor prezentate, reiese că numărul total al controalelor efectuate a scăzut cu 6% la Direcția Silvică Caraş-Severin, şi cu 15% la Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin, suprafeţele controlate fiind mult mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut; de asemenea, la Direcția Silvică s-a constatat o scădere cu 51% a volumului arborilor tăiați ilegal, față de anul 2015 (4.179 mc în 2015 și 2.149 mc în 2016); numărul total al inspecțiilor a scăzut cu 8% față de anul 2015, iar ca volum tăiat ilegal s-a constatat o scădere la peste jumătate față de anul 2015 (2.678 mc, față de 7.274 mc); valoarea prejudiciului se situează la 1,2 lei/ha pădure.

În cazul inspecțiilor efectuate de Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin, s-a constatat că aproape 36% din volumul arborilor tăiați ilegal se găsesc în pădurile private care nu au contracte de prestări servicii silvice de pază și administrare cu o structură silvică autorizată, volumul tăierilor ilegale în pădurile aflate sub contract situându-se în procent destul de mic față de cel identificat în pădurile fără contract, respectiv 27% din total.

Controalele privind exploatarea masei lemnoase și respectarea regulilor silvice de exploatare au fost efectuate de Garda Forestieră Județeană Caraş-Severin, în echipă cu Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, personal de la Direcţia Silvică și de la Ocoalele silvice private. Astfel, numărul controalelor la nivel de județ a scăzut cu 45% față de 2015, însă eficiența controalelor efectuate de personalul silvic al Gărzii Forestiere a crescut în mod deosebit, ca urmare a celor 76 de controale fiind aplicate 76 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare de 90.500 de lei. La Direcția Silvică, se constată că multe din controalele efectuate de personalul ocoalelor silvice sunt efectuate formal, în urma celor 874 de controale fiind aplicate doar 32 de sancțiuni, în sumă de 40.300 de lei. Aceeași formalitate în efectuarea controalelor în activitatea de exploatare forestieră se constată și la ocoalele silvice private, unde 37 de controale s-au soldat doar cu o sancțiune.

Deși numărul de controale efectuate în baza Planului comun de acțiune cu IPJ, Direcția Silvică și alte organe abilitate a scăzut la nivelul județului cu 8%, numărul sancțiunilor contravenționale a crescut cu 144%. Privitor la aceste categorii de controale în echipă cu organele abilitate, au fost aplicate un număr de 222 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare de 784.300 de lei.

În urma controalelor s-au confiscat cantităţi fizice de material lemnos, dar s-au făcut şi confiscări valorice, drept dovadă că mişcările de gestiune în sistemul informațional denumit SUMAL, privind datele din documentele cu regim special, nu sunt corespunzător înregistrate şi raportate lunar.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, la nivel de judeţ, per total controale, se constată o creştere a fenomenelor contravenţionale cu 62%, valoarea celor 373 de contravenții silvice aplicate fiind de 1.145.800 de lei.

Bianca METEȘ