Semnalizarea şi avertizarea la incendiu


Asigurarea climatului de securitate şi siguranţă a cetăţenilor la incendiu, alături de respectarea masurilor de prevenire, se realizează şi prin amenajări specifice şi dotări adecvate. Astfel de amenajări specifice şi dotări adecvate sunt reprezentate şi de echiparea construcţiilor cu instalaţii de semnalizare şi avertizare la incendii.

Categoriile de construcţii la care este necesară echiparea cu instalaţii de semnalizare şi avertizare la incendii, potrivit prevederilor Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor, Indicativ I 18/2, sunt următoarele:

 • toate categoriile de construcţii prevăzute cu instalaţii automate de stingere cu apă;

 • construcţiile închise, de importanţă excepţională şi deosebită (A, B), neechipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, precum şi cele echipate la care este necesară asigurarea semnalizării incendiilor înainte de intrarea în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere;

 • construcţiile civile având destinaţia:

 • construcţii administrative şi financiar-bancare cu peste 600 de persoane;

 • construcţii de turism cu mai mult de 3 niveluri sau care adăpostesc peste 150 de persoane;

 • construcţii de cultură şi învăţământ, cu mai mult de 4 nivele sau care adăpostesc peste 600 de persoane;

 • construcţii de sănătate care adăpostesc peste 100 de persoane (având paturi de spitalizare staţionare);

 • construcţii comerciale şi de sport cu peste 1.500 de persoane;

 • construcţii de cult cu peste 600 de persoane;

 • clădiri înalte şi foarte înalte, cu excepţia locuinţelor;

 • clădiri cu săli aglomerate;

 • construcţii de producţie şi depozitare din categoriile A, B sau C pericol de incendiu, cu aria desfăşurată mai mare de 600 m, precum şi depozite cu stive înalte (peste 4 m înălţime).

Menţionăm că executarea lucrărilor de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu se poate face numai de către persoane autorizate în conformitate cu prevederile O.M.A.I. Nr. 87/2010, pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Carmen SENCO