avertizare


Semnalizarea şi avertizarea la incendiu

Asigurarea climatului de securitate şi siguranţă a cetăţenilor la incendiu, alături de respectarea masurilor de prevenire, se realizează şi prin amenajări specifice şi dotări adecvate. Astfel de amenajări specifice şi dotări adecvate sunt reprezentate şi de echiparea construcţiilor cu instalaţii de semnalizare şi avertizare la incendii. Categoriile de construcţii la […]