Preotul Nicolae Ivănescu din comuna Marga


Nicolae Ivănescu s-a născut la 29 mai 1874, petrecându-și cea mai mare parte a vieții în frumoasa comună bănățeană Marga, unde a și trecut la cele veșnice, la 11 noiembrie 1943.

După absolvirea Institutului Teologic din Caransebeș a revenit în satul natal, activând ca preot timp de o jumătate de veac, între anii 1893-1943.

Când s-a constituit Consiliul Naţional Român Marga, printre cei aleşi era şi preotul Nicolae Ivănescu, dovadă incontestabilă a preţuirii de care se bucura din partea consătenilor. Aceasta explică şi faptul că a fost consilier al Comunităţii de Avere şi cenzor al Băncii Banatului.

La 27 noiembrie 1918, Adunarea Electorală din Caransebeș alege cinci delegați la Marea Adunare Națională Română de la 1 Decembrie 1918, printre care era și preotul Nicolae Ivănescu.

Preotul Nicolae Ivanescu a fost un preot conştiincios, iubitor de pace, atrăgându-şi asupra-şi aprecierea superiorilor, care l-au distins cu Brâul roşu. La venirea PS Episcop Veniamin, l-a salutat mai întâi pe pământ bănăţean, comuna Marga fiind mărginaşă cu Ardealul.

Om calculat şi bun economist, a înfiinţat o societate economică de exploatare a lemnului în comuna natală, localitatea aflându-se la graniţa dintre Caraş-Severin şi Hunedoara, fiind înconjurată de munţi şi păduri. Activitatea de exploatare i-a adus familiei Ivănescu venituri importante. Preotul Nicolae se ocupa şi cu apicultura şi creşterea păsărilor.

Însă satisfacţia cea mai mare o avea atunci când vedea casa plină de nepoţi, surori, cumnaţi, în jur de 40 de persoane, care veneau în fiecare an la ruga satului, de Sfântul Prooroc Ilie. Masa era plină de dimineaţa până seara de bucate şi băuturi. După ce surorile și cumnații plecau, după două zile de negeie, nepoții mai rămâneau încă două săptămâni, fiind în vacanţa mare. Aceste reuniuni de familie au durat circa zece ani, până când preotul Nicolae a murit. A fost înmormântat la Marga, alături de părinţi şi frate, fost inspector general la Căile Ferate Române, în Bucureşti. Familia Ivănescu nu a avut urmaşi.

BIBIOGRAFIE: 1. Ioan Muntean, Vasile Mircea Zaberca, Mariana Sârbu – Banatul şi Marea Unire de la 1918, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1991, p. 222; 2. Horia Musta, Neamul Muștonilor în Banat, Editura Marineasa, Timișoara, 2009, p. 105 și 113; 3. Dumitru Jompan, Marga – din biografiile unor oameni obișnuiți. Mic lexicon, Editura Pro Marketing, Reșița, 2011, p. 44-45; 4. Foaia Diecezană, anul LVI, nr. 46-48, Caransebeș, 28 noiembrie 1943, p. 13; 5. Marea Unire dela 1 Decemvrie 1918, Biblioteca Despărțământului București al Asociațiunii ASTRA, Societatea Naţională de Editură şi Arte Grafice „Dacia Traiană”, București, 1943, p. 68.

Preot pensionar Romulus FRÎNCU

Băuțarul Inferior