„Integrarea” gunoaielor mai aşteaptă…


Reprezentanţii Consiliului Judeţean Caraş-Severin au făcut recent o prezentare a stadiului în care se găseşte implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”.

Despre semnarea contractului de furnizare a echipamentelor pentru colectarea separată a deşeurilor şi unităţi de compostare individuală a vorbit Victor Naidan, manager de proiect, care a spus că în momentul de faţă, situaţia contractului de finanţare se înscrie în parametrii de siguranţă. „Există anumite întârzieri, unele probleme cu contractele, rezultate din mersul economiei sau din cauze obiective ori subiective, dar suntem în zona parametrilor de siguranţă. Lucrările prevăzute în contractul de finanţare se vor încheia – cel puţin din elementele pe care le avem până acum – cel târziu în luna decembrie a acestui an“, a afirmat Victor Naidan.

Derulat pe o perioadă de 44 de luni, până la 31 octombrie 2015, proiectul urmăreşte implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să aibă ca efect reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, normă impusă de legislaţia europeană. Proiectul prevede construirea, la Lupac, a unui Centru de management integrat al deşeurilor, care va include un depozit central ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecano-biologică simplă. Alte trei staţii de transfer vor fi construite la Pojejena, Bozovici şi Oţelu Roşu. În cadrul proiectului vor fi executate şi lucrările de închidere a tuturor depozitelor neconforme de deşeuri din judeţ, se vor construi drumuri de acces pentru depozitul central şi staţiile de transfer și va fi achiziționat echipament pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Fiecare dintre zonele definite în județ va avea un operator care va gestiona colectarea deşeurilor, transportul lor la staţiile de transfer, iar cel care va opera Centrul de management integrat va asigura transportul la Lupac şi managementul de acolo. Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, şi are o valoare totală de 186.398.069 lei, fără TVA.

Joi, la Oţelu Roşu a debutat a doua serie de seminarii de informare, de tip picnic, adresate elevilor cărăşeni, cu privire la derularea acestui proiect. În cadrul campaniei de promovare „004 Mediu. Misiune în spaţiul verde”, în perioada 4 – 12 iunie au loc şase seminarii de informare, la care vor participa elevi de la şapte licee din judeţ. Astfel, după Oţelu Roşu, întâlnirile au avut sau vor avea loc la Bozovici (8 iunie), Oraviţa (9 iunie), Moldova Nouă (10 iunie), Teregova (11 iunie) şi Băile Herculane (12 iunie). Elevilor și profesorilor însoţitori le sunt prezentate avantajele colectării selective a deșeurilor prin demonstraţii, activităţi interactive şi jocuri. Alte patru astfel de evenimente au fost deja organizate în luna aprilie la Reșița, Bocșa, Anina și Caransebeș.

Bianca METEŞ