Pădurea, la raport!


În cadrul recentei Comisii de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin, reprezentanţii Gărzii Forestiere şi cei ai Direcţiei Silvice au prezentat o informare privind fondul forestier proprietate a statului și privată, precum şi o statistică efectuată comparativ privind împăduririle și furtul de material lemnos.

În raport se arată că, prin cele 17 ocoale silvice, Direcția Silvică Caraș-Severin are în administrare o suprafață totală de 348.200 de hectare după cum urmează: 324.400 de hectare (38% din suprafața județului) de fond forestier proprietate publică a statului şi 23.800 de hectare (3% din suprafața județului) de fond forestier proprietate a altor deţinători (u.a.t-uri, persoane fizice şi juridice).

Aproximativ 98% din suprafața fondului forestier administrat de Direcţia silvică este reprezentată de păduri, diferența de suprafață fiind reprezentată de drumurile auto forestiere, terenurile pentru cultura și administrarea silvică și alte terenuri.

Din totalul de 324.400 de hectare de fond forestier aflat în administrarea Direcţiei silvice, 118.000 de hectare (36% din suprafața totală de fond forestier) reprezintă întinderea celor patru Parcuri naţionale şi naturale situate în judeţul nostru.

Suprafaţa totală a pădurilor în judeţul Caraş-Severin este 426.900 de hectare, ceea ce înseamnă 49% din suprafaţa judeţului, faţă de media pe ţară, care este de 26%, şi faţă de media europeană de 32%.

Structura proprietăţii fondului forestier din judeţul Caraş Severin se prezintă astfel: 342.100 de hectare sunt fond forestier proprietate publică a Statului român administrat de Direcţia Silvică Caraş-Severin şi de I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea” O.S.E. Caransebeş, 58.600 de hectare sunt proprietate a unităţilor administrative-teritoriale, şi 26.200 de hectare proprietate a persoanelor fizice şi juridice.

Volumul total de masă lemnoasă exploatată până la 30 septembrie a.c. este de 390.000 m3, din care 316.000 m3 au fost exploataţi pe baza contractelor de masă lemnoasă pe picior, iar diferenţa de 74.000 m3 în regie proprie şi prin contracte de prestări servicii.

Pentru asigurarea populației din județ cu lemn pentru încălzirea locuinţelor în anul 2018, Direcția Silvică Caraș-Severin a încheiat 67 de parteneriate cu primăriile din judeţ, acoperind 274 dintre comunitățile locale, angajându-se ca până la finele anului să pună la dispoziție pentru cumpărare un volum de 64.000 m3. Până la data de 30 septembrie, Direcția silvică a oferit în baza acestor parteneriate un volum de 40.000 m3, populația cumpărând o cantitate de 18.800 m3.

Asigurarea pazei fondului forestier se realizează de către personalul silvic prin patrule individuale sau în colaborare cu Poliţia, Jandarmeria şi Garda forestieră.

Rezultatul acțiunilor desfășurate pentru prevenirea și combaterea tăierilor și sustragerilor de material lemnos în fondul forestier aflat în administrarea Direcţiei silvice este următorul: 1.186 de acțiuni de patrulare, 8 infracțiuni silvice constatate, 35 de plângeri la poliție pentru cazuri de tăieri ilegale raportate, au fost constatate 40 de contravenții silvice, amenzile aplicate fiind în sumă de 60.500 de lei, 17 m3 de material lemnos fiind confiscat.

Cu ocazia celor 870 de controale de fond şi a celor 75 de controale parţiale executate în fondul forestier aflat în administrarea Direcţiei silvice, au fost constatate tăieri ilegale de arbori din fondul forestier cu volumul total de 1.731 m3 (1.261 m3 – fond forestier de stat, 470 m3 alţi deţinători), din care: infracțiuni silvice – 606 m3, contravenții silvice – 33 m3, nejustificat de personalul silvic – 1.092 m3. Valoarea prejudiciilor din tăieri ilegale de arbori este de 666.026 de lei, din care: infracțiuni silvice – 366.132 lei, contravenții silvice – 11.645 lei, şi nejustificat de personalul silvic – 288.249 lei. Valoarea prejudiciilor/ha de pădure cauzate de tăierile ilegale este de 1,89 lei/ha. Volumul total de tăieri ilegale raportat la suprafaţa totală a fondului forestier aflată în administrare este de 5 m3/1.000 de hectare (0,005 m3/ha).

Pentru prevenirea și combaterea tăierilor și sustragerilor de material lemnos, Garda Forestieră a desfăşurat 620 de acţiuni de patrulare, constatând 17 infracţiuni silvice, cu un volum de 3.051 m3 şi o valoare de 1.264.770 lei, a constatat 3 contravenții silvice, cu un volum de 2 m3 şi o valoare de 1.398 lei, a confiscat4 m3 de material lemnos, 34 de contravenţii în cazul controalelor la depozite şi instalaţii de debitat, cu un volum confiscat de 191 m3, şi 73 de contravenţii la controalele în parchetele de exploatare, cu o valoare a amenzilor de 108.800 de lei.

Totodată, Direcţia silvică execută lucrări de ajutorare a regenerării naturale pentru a asigura reuşita acesteia pe cel puţin 70% din suprafaţă. Din punct de vedere tehnic, toate suprafeţele care trebuie împădurite ca urmare a executării lucrărilor de exploatare sau din alte motive formează „clasa de regenerare”. Anul acesta, Direcţia silvică a regenerat suprafeţele din această clasă după cum urmează: 575 de hectare de regenerări naturale, 168 de hectare de regenerări artificiale, 86 de hectare de completări ale regenerărilor artificiale şi 5 hectare refaceri după calamități.

Pentru acțiunile de regenerări artificiale și completarea regenerărilor artificiale s-au utilizat 800.000 de puieți de diferite specii forestiere, majoritatea dintre aceștia fiind produși în pepinierele proprii.

Mădălina DOMAN