Începând cu luna martie, emiterea bonului fiscal devine obligatorie!


Reforma în domeniul fiscalităţii îşi urmează cursul firesc şi în municipiul de pe Timiş şi Sebeş. Conform prevederilor legale în vigoare, inspectorii Direcţiei Antifraudă vor sigila, începând cu prima zi a lunii martie, punctele de lucru ale comercianţilor depistaţi că nu utilizează casele de marcat fiscale sau nu emit bon fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate.

Astfel, Fiscul va dispune suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi trei luni, în cazul în care constată încălcarea obligaţiei de dotare a obiectivului comercial cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate doar de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate. Agenţii comerciali mai au obligaţia să utilizeze aparatele de marcat electronice fiscale, să emită bonul fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, să emită bonuri cu o valoare care corespunde realităţii şi să întocmească documente justificative pentru sumele de bani introduse şi extrase din sertarul casei de marcat.

Nerespectarea oricăreia dintre aceste obligaţii de către agenţii comerciali din municipiul Caransebeş va conduce la consecinţe aspre.

Prin urmare, de la 1 martie 2015 a intat în vigoare procedura de sigilare a punctului de lucru al comerciantului dacă activitatea sa este suspendată de către Fisc, iar banii nejustificaţi se vor confisca!

Pentru încălcarea obligaţiilor menţionate, inspectorii vor aplica amenzi cuprinse între 10.000 şi 15.000 de lei. Dacă însă la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor există sume deţinute fără a putea fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe, banii se confiscă, în acest caz amenzile încadrându-se între 2.000 şi 4.000 de lei.

La data suspendării, unitatea este sigilată de echipa de control şi se afişează la loc vizibil un anunţ cu textul „Activitate suspendată de Antifraudă – ANAF pentru neemiterea bonurilor fiscale”, iar pe durata măsurii respectiva locaţie rămâne sigilată.

         De menţionat şi faptul că persoanele care nu respectă decizia riscă să fie private de liberatate, căci ruperea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la un an.

Vasi POPESCU