Dr. ing. Florentin Cârpanu, o adevărată personalitate a Banatului (VIII)


Un om, un nume

Dr. ing. Florentin Cârpanu,

o adevărată personalitate a Banatului (VIII)

Caransebeşul înseamnă „Pomul Verde” – restaurat, local în care a cântat folclor bănăţean Luţă Ioviţă cu „torogoata” lui vrăjită, Teiuşul – peisaj de munte cu vile de agrement, şi Gara cu depoul din Caransebeş, mare nod de cale ferată, şi drumuri ce se unesc, dinspre Reşiţa, Valea Timişului şi Valea Bistrei, în Drumul Naţional ce duce spre inima Banatului – Timişoara, prin Lugoj sau Buziaş. Pentru Cârpanu, Banatul este România, aşa cum se exprima Sadoveanu, când spunea că România este Moldova lui. Din oraşul acesta, Caransebeş, din oraşul lui, de pe strada lui, porneşte semnalul, a venit vremea, nimic nu-l mai poate opri, şi numele lui va fi pe buzele multora. Deşi ar fi timpul să se odihnească, Florentin Cârpanu se aşterne la treabă. Nu l-a caracterizat dorinţa de a trăi fără să muncească, de a fugi de răspundere, de a se sustrage, lăsând pe umerii altora sarcini prea grele, strivitoare. Îl judeci pe om după fapte, şi iată că acestea au prins contur în locul numit „Dealul Crucii” din Caransebeş, unde a dat viaţă unei noi societăţi, AGROBANAT – Complexe agroalimentare şi Industrie de morărit, cu un şirag de perle – fabrici de pâine şi produse de panificaţie, un Combinat la Bocşa, cu o capacitate de 40.000 de purcei din rase superioare, pentru a asigura necesităţile de creştere a porcilor de către ţăranii din zonă, laboratoare agro-alimentare şi de patiserie, mori de producere a nutreţurilor combinate pentru furajarea animalelor. Sunt noi obiective agro-zootehnice înfiinţate, cu prăvălii săteşti şi magazine moderne, ce funcţionează în sistem comercial ,,AGROBANAT NON STOP”. Florentin Cârpanu a avut această putere a „omului cu vână”, reuşind să-şi demonstreze în continuare valoarea, prin faptul că societatea AGROBANAT de la „Dealul Crucii” din Caransebeş a atins cote uriaşe de producţie şi desfacere a produselor de origine animală şi vegetală în vestul ţării, reţeaua funcţionând pe o largă suprafaţă, ajungând chiar până în inima Capitalei.

AGROBANAT-ul a egalat, cel puţin sub aspect administrativ, COMTIM-ul. Reţeaua AGROBANAT a asigurat pâine şi produse alimentare spre multe zări, în oraşele şi satele Banatului, cu firma unui nou HOLDING AGROBANAT, care să-l amintească, în timp, bănăţenilor. A demonstrat astfel că a fost, este şi va fi Cineva pentru economia acestei ţări. COMTIM-ul rămâne o amintire plăcută, dar şi tristă a creaţiei lui de zeci de ani, unde a investit mult din vasta sa capacitate de muncă şi dăruire pentru făurirea acestui ideal – un colos zootehnic frumos şi util, care i-a uimit pe toţi specialiştii în domeniu din ţară şi multe alte personalităţi de peste hotare, care au admirat, la vremea respectivă, o unitate de elită a zootehniei româneşti, făurită în perioada vârstei de maturitate a directorului Cârpanu.

Semnul victoriei luceşte precum metalul preţios ce străluceşte în faţa soarelui, în construcţiile din Dealul Crucii. Trecutul său foarte bogat în idei, dar şi în acţiuni măreţe îi dă lui Florentin Cârpanu dreptul de a fi aşezat în rândul personalităţilor reprezentative ale profesiunii. În monografia Caransebeşului este inclusă descrierea zonei şi a personalităţilor acesteia, printre care şi „Dealul Crucii”, la ieşirea din oraş spre Muntele Mic, crucea de piatră cu memento – spre aducere aminte –, pe pământul unde a crescut şi copilărit Florentin Cârpanu (Tinu), glia pe care au asudat străbunii lui, bănăţeni cu obârşie din zona grănicerească a Caransebeşului, înţeleniţi pe acest pământ românesc şi care îl obligă să nu a uite niciodată că provine dintr-un neam de oameni de omenie. De aici îşi începe amintirile Florentin Cârpanu şi continuă, însumând toate aducerile aminte trăite – apa izvorând, ţâşnind din pieptul munţilor, şi iarba verde de acasă,care să se rătăcească în lume nu îl lasă. Pentru toate acestea, pentru memoria celor stinşi, Florentin Cârpanu (Tinu) s-a întors pe meleagurile străbunilor săi şi a dat o nouă viaţă, a dat strălucire locului iubit al copilăriei – „Dealul Crucii”. În susul străzii este binecuvântat acest pământ al generaţiilor trecute, pe care l-a împodobit cu o frumoasă „perlă”, încrezător în visul şi năzuinţele lui, dând pentru toţi oamenii din această parte de ţară „pâinea cea de toate zilele” şi locuri de muncă pentru cei harnici. A construit pe terenul fostei lui gospodării, proprietatea părinţilor săi, pe cele 20 de hectare de teren agricol din „Dealul Crucii”, societatea AGROBANAT, în oraşul Caransebeş, oraşul gugulanilor şi al lui Cârpanu, o adevărată podoabă, care se consolidează văzând cu ochii, în toate compartimentele şi dimensiunile. O Moară performantă, cu capacitate de 1.200 de tone grâu măcinat pe lună, depozitele morii pentru grâu, cu capacitatea de 15.000 de tone, construite din metal inoxidabil, Fabrica de nutreţuri combinate, cu o capacitate de 15 toone/oră, Depozite de produse finite, Coloana de transport cereale, maşini pentru distribuţia pâinii, AVIA-AGROBANAT, cu o capacitate de 150.000 de puicuţe, 300.000 de pui de carne, 220.000 de găini ouătoare, hale moderne, cu o capacitate de 20.000 capete de găini în fiecare hală, 10 hale la Bocşa şi Reşiţa, reţeaua de magazine AGROBANAT-NONSTOP aranjate la înalt nivel european etc.

Familia Cârpanu a devenit mai numeroasă şi mai puternică prin cei doi copii şi prin cei patru nepoţi, care îşi extind activităţile cu alte noi investiţii – magazine alimentare STIL, restaurant, unităţi medicale, unităţi de construcţii, sală de sport. Sunt unităţi conduse de mai tinerii familiei Cârpanu – dr. Valeriu Cârpanu şi dr. Rodica Cârpanu, precum şi de cuplul ing. Mirela Cârpanu-Cica şi ing. Doru Cica-Cârpanu. Un tineret modern, conectat la treabă după exemplul neobositului şi mereu tânărului „Bătrân” Florentin Cârpanu. Copiii, Valer şi Mirela, au crescut, şi lor le-a imprimat acelaşi spirit spre muncă, orientaţi fiind mai mult spre studiu, spre şcoală, plecând pe drumul vieţii cu zestrea educaţiei primite acasă, cu mult bun-simţ, învăţaţi să fie respectuoşi, cumpătaţi, nefiind crescuţi în lux sau după metode extravagante. Sub îndrumarea mamei Ecaterina-Mirela (Cati), frumoasă, harnică, soţie devotată şi înţelegătoare, exigentă dar raţională, copiii au primt o educaţie şi creştere aleasă, aceştia nefăcându-le părinţilor probleme nici la şcoală, nici în particular, învăţând foarte bine. Valer a făcut Medicina umană, iar acum conduce un cabinet medical privat de chirurgie oftamolgică, „Pro-Media”, înzestrat cu aparatură ultramodernă şi având un specialist chirurg oftamolog de excepţie, pe dr. Vlad Chercotă, cadru didactic la Universitatea de Medicină din Timişoara. Mirela Cârpanu a urmat cariera tatălui său – Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară, secţia Zootehnie, fiind şef de promoţie, după care a fost cadru didactic la disciplina de Histo-patologie. A părăsit învăţământul superior şi a început o activitate de producţie şi comercială, asociată la AGROBANAT, preluând şi Complexul Avicol Bocşa, asigurând ouă şi carne de pasăre pe raza judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, în timp ce alte mari unităţi avicole de renume au dispărut de pe piaţă. Ambii copii, realizaţi profesional, au dăruit tatălui lor patru nepoţi – Ioana, Ştefan şi cele două frumoase gemene Mara şi Oana –, pe care „Moşul” îi răsfaţă atunci când vine în Timişoara din Caransebeşul lui drag.

Competenţa şi neobişnuita sa vigoare managerială, care îmbrăcau şi o respectabilă ţinută carismatică, au făcut ca Florentin Cârpanu, ca un gugulan adevărat cu dragoste de meleagurile unde s-a născut şi a crescut, să continue cu alte investiţii. Astfel, în centrul municipiului Caransebeş, pe care l-a îndrăgit şi pe care l-a ridicat din punct de vedere economic, a deschis Cofetăria-Patiserie „SELECT”, prin care se desfac circa 268 de produse, printre acestea numărându-se pâine toate sortimentele, baghete, pizza, checuri cu diferite fructe, chifle, ciabatta, ciocolate, cornuri, cornuleţe, colaci, colive, covrigi, fursecuri cu diferite fructe, germino, îngheţate, minismeuri, pateuri, plăcinte, saleuri, prăjituri cu fructe de pădure şi fructe autohtone, strudel cu brânză, fructe şi diferite legume, torturi etc. Zilnic, pe la această unitate se perindă zeci de cumpărători, iar în preajma sărbătorilor religioase sau, atunci când e vorba despre aniversări personale şi alte festivităţi, de aici se ridică zeci de torturi şi alte dulciuri. Unitatea nu-şi dezminte numele, fiind cu adevărat este o unitate „Selectă”, pe care cu multă dăruire şi dragoste o conduc două femei – Ileana Cristescu, director, şi Maria Albai, contabil-şef. Ce este îmbucurător pentru clienţii din Caransebeş, este faptul că unitatea dispune de un laborator propriu şi produsele enunţate mai sus sunt proaspete, aşa cum ies de pe banda de fabricaţie. Zilnic, la ora 11, Florentin Cârpanu îşi face prezenţa la „Select”, unde se întâlneşte cu foşti colegi de liceu, prieteni şi cunoscuţi, servind împreună câte o cafeluţă sau un suc.

La una din întrebăriile care i-au fost puse, Florentin Cârpanu a răspuns: „Am avut dorinţa să fac ceva pentru zona în care trăiesc”. El este cel care şi-a iubit oraşul şi a făcut icoană din el. Florentin Cârpanu a devenit un OM demn de acest nume, care se situează la înălţimea momentului, care a trăit şi a făcut lucruri extraordinare. Românii străbăteau o ţară întreagă până la Timişoara ca să cumpere, fără cartelă, zeci de kilograme de salam, parizer sau carne, iar Florentin Cârpanu a ocupat acolo locul care i s-a cuvenit.

Pentru competenţa, spiritul de iniţiativă şi tot ceea ce a făcut pentru dragul său oraş, ca o recunoaştere a meritelor sale, pe data de 31 martie 2010, Consiliul Local al municipiului Caransebeş i-a acordat lui Florentin Cârpanu titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului Caransebeş”.

Ştefan ISAC