Cuiul lui Pepelea în proiectul S.C. Dunca Imobiliare S.R.L.


Marţi, 21 februarie, în incinta Şcolii cu clasele I-VIII din Zăvoi, începând cu ora 13.40, a avut loc dezbaterea publică asupra proiectului de Plan Urbanistic Zonal şi a Raportului de Mediu având ca obiectiv „Amenajare zonă turistică şi domeniu schiabil Nedeia – Munţii Ţarcu – comuna Zăvoi”, proiect iniţiat de S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. Au fost prezenţi la dezbateri delegaţi din partea Primăriei şi Consiliului Local al comunei Zăvoi, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Gărzii de Mediu, Administraţiei Bazinale de Apă Banat, Prefecturii şi Consiliului Judeţean Caraş-Severin, S.C. Dunca Imobiliare S.R.L., S.C. EPMC Consulting S.R.L. din Cluj-Napoca, cu Asociaţia Altitudine din Arad, precum şi un număr de peste 50 de persoane, majoritatea deţinători de pensiuni, case de vacanţă şi terenuri în localitatea Poiana Mărului.

În deschiderea lucrărilor, reprezentanta Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Carmen Sorescu, a făcut cunoscut scopul dezbaterii publice, după care a dat cuvântul Anei Maria Corpade, cercetător de mediu din partea S.C. EPMC Consulting S.R.L., societate care a întocmit Raportul de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal ce urmăreşte dezvoltarea domeniului schiabil de pe Masivul Nedeia – Munţii Ţarcu. Alocutorul a subliniat aspectele tehnice ale proiectului, cu referire directă la suprafaţa totală a domeniului schiabil, suprafaţa ocupată de construcţii, numărul instalaţiilor de transport pe cablu, tipul de lucrări edilitare ce urmează a fi realizate, arătând că arealul ce va intra în componenţa domeniului schiabil este situat în cuprinsul Ariei protejate Munţii Ţarcu, integrată în Reţeaua ecologică europeană Natura 2000, motiv pentru care, în paralel cu elaborarea Raportului de Mediu, au fost desfăşurate activităţi specifice în vederea elaborării unui Studiu de Evaluare Adecvată cu privite la investiţiile propuse. La finalul prezentării, s-a evidenţiat faptul că din studiile efectuate rezultă că proiectul are un impact asupra mediului, dar acest impact nu este unul semnificativ negativ, încadrându-se în limite admisibile, iar acest aspect permite derularea investiţiilor.

Prezenţi la şedinţă, reprezentanţii Asociaţiei Altitudine din Arad, entitate juridică ce administrează în prezent Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu, în temeiul Contractului de administrare Nr. 02/01.03.2010, încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, au subliniat faptul că proiectul propus de S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. va avea nevoie de avizul Asociaţiei, fără de care nu se va putea trece la etapa de obţinere a aprobării din partea autorităţilor de mediu, iar, din punctul lor de vedere, aceştia consideră că proiectul va afecta speciile de plante şi animale care există în zonă.

Această poziţie a Asociaţiei Altitudine a stârnit reacţia publicului prezent, mai mulţi proprietari de pesniuni şi case de vacanţă afirmând că au investit în Poiana Mărului cu speranţa că proiectul propus de S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. se va realiza şi va contribui la popularea staţiunii în sezonul de iarnă, perioadă care este în prezent „moartă” pentru activităţile turistice, afluxul de turişti înregistrând scăderi drastice, în primul rând din cauza lipsei unor activităţi care să includă practicarea în bune condiţii a sporturilor de iarnă. S-a arătat că Asociaţia Altitudine nu poate invoca faptul că realizarea domeniului schiabil va afecta într-un mod ireparabil flora şi fauna locală, atât timp cât nu deţine un inventar al speciilor existente pe cuprinsul celor 155 de hectare destinate proiectului şi nici nu există o cartare a zonei, prin care să fie clar stabilite habitatele fiecărei specii.

Romeo Dunca a precizat faptul că, încă din anul 2007, a început să mediatizeze acest proiect, făcând cunoscute intenţiile sale, iar în 2008 a avut loc un simpozion la Casa Adam Muller Guttenbrunn din Timişoara, la care au participat şi reprezentanţii Asociaţiei Altitudine, iar, la momentul respectiv, aceştia au fost încântaţi de ideea realizării domeniului schiabil în zona Nedeia. Ulterior, însă, Asociaţia Altitudine şi-a schimbat poziţia şi a început un adevărat război împotriva sa, formulând chiar şi o plângere penală la adresa lui.

Din partea Asociaţiei Altitudine, Nadia Topai a arătat că Raportul de Mediu întocmit de S.C. EPMC Consulting S.R.L. a fost analizat de Consiliul Ştiinţific al Asociaţiei, dar nu se va lua nicio hotărâre până când nu va fi finalizat şi Studiul de Evaluare Adecvată. De asemenea, a mai arătat că Situl Natura 2000 – Munţii Ţarcu cuprinde 58.840 de hectare, iar activitatea de administare a Ariei protejate nu interferează cu dreptul de proprietate pe care comuna Zăvoi îl are asupra celor 155 de hectare ce vor alcătui domeniul schiabil Nedeia, Asociaţia nefiind interesată de aspectele economice şi sociale ale proiectului, preocuparea ei legându-se de protejarea biodiversităţii în zona în care va fi realizat proiectul.

Consilierii locali din satul Măru au protestat la aceste afirmaţii, arătând că nimeni nu a consultat autorităţile locale ale comunei Zăvoi sau populaţia, cu privire la intenţia Ministerului Mediului şi Pădurilor de a da în administrarea Asociaţiei Altitudine terenuri care alcătuiesc patrimoniul comunei, iar acest drept de administrare vine în contradicţie cu dreptul de proprietate pe care Zăvoiul îl are asupra terenurilor respective. Proiectul pe care S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. doreşte să îl dezvolte, în asociere cu Consiliul Local al comunei Zăvoi, are o componentă socială şi economică extrem de importantă şi va duce implicit la creşterea nivelului de trai al locuitorilor din zonă, tinerii din comună îşi vor putea găsi locuri de muncă în cadrul unităţilor de cazare ce se vor construi, micii producători îşi vor putea desface mai bine produsele tradiţionale, iar proprietarii de terenuri din Poiana Mărului îşi vor putea vinde terenurile la un preţ mai mare decât în prezent. În situaţia în care Studiul de Evaluare Adecvată, precum şi celelalte studii realizate în cadrul proiectului, vor evidenţia faptul că impactul asupra mediului se înscrie în limite admisibile, dar Asociaţia Altitudine va refuza să emită un aviz favorabil, Consiliul local împreună cu S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. vor acţiona în instanţă Asociaţia.

Dan Paici, proprietar al pensiunii „Lupul Singuratic” din Poiana Mărului, a cerut reprezentanţilor Asociaţiei Altitudine să spună în mod punctual care sunt motivele pentru care se declară împotriva proiectului iniţiat de S.C. Dunca Imobiliare S.R.L., să enumere speciile de plante şi animale care pot fi puse în pericol şi ce soluţii se întrevăd pentru deblocarea situaţiei, deoarece atitudinea Asociaţiei de a tergiversa emiterea unui punct de vedere motivat este dăunătoare pentru toată lumea.

Octavian Topai, din cadrul Asociaţiei Altitudine, a menţionat că, în acest moment, populaţia este dezinformată şi ar fi necesară purtarea unor discuţii între custozii sitului şi cetăţeni, dar documentaţia pe care S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. a pus-o la dispoziţia Asociaţiei nu este completă şi ea va putea fi analizată doar după depunerea Studiului de Evaluare Adecvată.

Acest răspuns l-a nemulţumit pe viceprimarul comunei Zăvoi, Ion Scorobete, care a arătat că Asociaţia Altitudine a emis deja un aviz favorabil pentru o investiţie similară cu cea pe care S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. intenţionează să o realizeze pe Nedeia, respectiv tot pentru instalaţii de transport pe cablu şi pârtii de schi, ce vor fi amenajate pe Muntele Mic, zonă situată şi ea în cuprinsul Ariei protejate Situl Natura 2000 – Munţii Ţarcu. Ce studii şi documente a întocmit societatea care a obţinut avizul din partea Asociaţiei Altitudine şi de ce documentaţia depusă de S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. nu este considerată completă, din moment ce pentru Muntele Mic nu s-a mai cerut realizarea unui Studiul de Evaluare Adecvată? Oare nu ar trebui aplicat un tratament egal şi în cazul domeniului schiabil de pe Nedeia?

Răspunsul la aceste întrebări l-a dat însă Romeo Dunca, el afirmând că proiectul pe care intenţionează să îl realizeze în parteneriat cu Consiliul Local Zăvoi a stârnit invidia multor persoane şi mulţi şi-ar dori ca acesta să nu se realizeze. Dar el crede că, odată finalizat domeniul schiabil de pe Nedeia, o bună parte din românii care în prezent merg să schieze în staţiunile montane din Europa vor dori să vină la Poiana Mărului, iar tinerii din zonă vor avea şansa să îşi găsească nişte locuri de muncă bine plătite, aproape de familie, şi nu vor mai trebui să meargă să muncească în străinătate.

La finalul şedinţei, au avut loc schimburi de replici între publicul prezent şi reprezentanţii Asociaţiei Altitudine, aceştia din urmă fiind huiduiţi pentru atitudinea refractară pe care o manifestă faţă de proiectul iniţiat de S.C. Dunca Imobiliare S.R.L. De asemenea, deţinătorii de pensiuni şi case de vacanţă din Poiana Mărului au solicitat Asociaţiei să fie informaţi cu privire la deciziile luate de aceasta, iar înainte de adoptarea oricărei hotărâri, să organizeze o şedinţă publică cu locuitorii din zonă şi să le prezinte motivele care vor sta la baza deciziei.

S-a mai parcurs, astfel, o etapă din lungul drum spre realizarea unei staţiuni de schi pe Masivul Nedeia şi, de această dată, deţinătorii de pensiuni, case de vacanţă şi terenuri în localitatea Poiana Mărului au făcut front comun, alături de administraţia publică locală din comuna Zăvoi şi S.C. Dunca Imobiliare S.R.L., în confruntarea cu Asociaţia Altitudine, care ar trebui să înţeleagă că proiectul turistic are o importantă latură economico-socială şi reprezintă o şansă de dezvoltare şi progres pentru întreaga zonă a Văii Bistrei. Rămâne de văzut în ce măsură decizia Asociaţiei Altitudine va constitui un mijloc de armonizare a intereselor social-economice ale comunităţii locale, cu restiricţiile impuse de protejarea mediului, sau va fi doar Cuiul lui Pepelea în proiectul iniţiat de S.C. Dunca Imobiliare S.R.L.

Firuţ MIHUŢ