Asfaltări de străzi şi pietruiri de drumuri agricole, în satele aparţinătoare comunei Zăvoi


În data de 29 martie, a avut loc şedinţa ordinară lunară a Consiliului Local al comunei Zăvoi, care a avut pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre iniţiate de viceprimarul Ion Scorobete, între care, cele mai importante, au vizat aprobarea executării unor lucrări de asfaltare la câteva străzi secundare din intravilanul localităţilor 23 August şi Măru, respectiv efectuarea unor lucrări de pietruire la unele drumuri agricole de exploataţie, amplasate în extravilanul satelor Măgura şi Măru.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Transporturilor Nr. 50/1998, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, aceste căi de acces se grupează, în funcţie de intensitatea traficului şi caracteristicile constructive, în străzi principale şi străzi secundare. Din categoria străzilor principale fac parte căile de acces cu două benzi de circulaţie, pentru trafic în dublu sens, iar în categoria străzilor secundare sunt incluse cele cu o singură bandă de circulaţie, pentru trafic de intensitate redusă. De asemenea, drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităţilor, servind şi ca străzi. Chiar dacă la nivelul comunei Zăvoi nu a fost încă realizat nomenclatorul stradal, conform legislaţiei în vigoare sunt incluse în categoria străzilor rurale drumurile publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, uliţă, cale, splai, şosea, alee, chei, fundătură etc.

Administraţia publică locală din comuna Zăvoi a inclus, încă de la începutul acestui an, în lista de priorităţi a bugetului local, lucrările de asfaltare a unor străzi din localităţile 23 August şi Măru, alocând în acest scop mijloacele financiare necesare finalizării respectivelor lucrări. Astfel, consilierii locali au aprobat ca două străzi secundare din localitatea 23 August, respectiv două din satul Măru să fie asfaltate, după cum urmează:

În Colonia 23 August:

  • strada care duce la Stadionul de fotbal, cu plecare din Drumul Naţional 68, pe tronsonul de la stadion spre zona destinată construirii blocului ANL, cu trecere peste linia ferată şi până la intersecţia cu DN 68 din zona Şcolii cu clasele I-VIII Zăvoi;

  • strada care porneşte de la intersecţia cu Drumul Judeţean 683, din zona Gării Zăvoi, continuă pe lângă clădirea fostului Dispensar şi se bifurcă, cu acces spre zona de locuinţe situate în partea stângă şi în partea dreaptă.

În satul Măru:

  • strada care porneşte de la intersecţia cu Drumul Judeţean 683, în apropiere de Biserica Ortodoxă, pe partea dreaptă a sensului de curgere a râului Bolvaşniţa, spre zona denumită Groce, cu ieşire la drumul de beton care ocoleşte satul Măru;

  • strada care porneşte de la intersecţia cu Drumul Judeţean 683, în apropiere de Biserica Ortodoxă, pe partea stângă a sensului de curgere a râului Bolvaşniţa, spre podul de trecere peste râul Bistra Mărului şi cu ieşire din nou în DJ 683, în zona Căminului Cultural.

În ceea ce priveşte drumurile agricole de exploataţie, amenajarea acestora se va face prin pietruire cu balastru natural, împănat cu zgură de diverse dimensiuni şi tasat puternic prin cilindrare cu utilaje speciale. Drumurile agricole ce urmează a fi amenajate sunt situate în extravilanul localităţilor Măgura şi Măru şi, după executarea lucrărilor de pietruire, vor asigura accesul proprietarilor de terenuri, cu mijloace de transport şi utilaje agricole, spre parcelele pe care le deţin.

Firuţ MIHUŢ