Investiţiile publice locale – prioritate a bugetului comunei Zăvoi pe 2012


La sfârşitul lunii trecute, consilierii locali ai comunei Zăvoi s-au reunit în prima şedinţă din acest an, pe ordinea de zi figurând un număr de 13 proiecte de hotărâre, iniţiate, în cea mai mare parte, de viceprimarul Ion Scorobete. Cele mai importante dintre acestea au vizat aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul fiscal 2011 şi, respectiv, aprobarea bugetului local al comunei pe anul în curs. (F. Mihuţ)

 Joi, 26 ianuarie, a avut loc prima şedinţă din acest an a Consiliului Local al comunei Zăvoi. Pe ordinea de zi s-au aflat un număr de 13 proiecte de hotărâre iniţiate, în cea mai mare parte, de viceprimarul Ion Scorobete, dar şi de consilierii locali, cele mai importante proiecte vizând aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul fiscal 2011 şi, respectiv, aprobarea bugetului local al comunei Zăvoi pe anul 2012.

Referitor la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul fiscal 2011, viceprimarul Ion Scorobete a subliniat faptul că este al doilea an consecutiv când bugetul local înregistrează excedent la finele anului fiscal, după ce, timp de 6 ani, sub conducerea fostului primar, veniturile colectate nu au putut să depăşească cheltuielile bugetare. S-a mai arătat că excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2011 va fi utilizat în anul 2012 pentru finanţarea cheltuielilor cu investiţiile publice locale, acest lucru fiind stipulat expres în proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Zăvoi pe anul 2012. Tot la acest punct de pe ordinea de zi, s-a arătat de către şeful Compartimentului financiar-contabilitate că, în anul 2011, gradul de colectare a tuturor impozitelor locale (indicator de performanţă ce reprezintă media ponderată a gradelor de colectare ale diferitelor impozite în raport cu încasarile din aceste impozite) s-a situat în jurul valorii de 90%.

Punctul de pe ordinea de zi asupra căruia consilierii locali s-au aplecat cu deosebit interes a fost cel care a vizat aprobarea bugetului local al comunei Zăvoi pe anul 2012. Premisele de la care s-a pornit în activitatea de construcţie a bugetului local pentru anul 2012 au fost legate de eficientizarea activităţii de colectare a taxelor şi impozitelor locale, accesarea fondurilor europene pentru proiectele aflate în derulare şi continuarea finanţării investiţiilor locale începute în anul 2011.

Viceprimarul Ion Scorobete a subliniat faptul că, pentru anul 2012, nu au fost majorate taxele şi impozitele locale, iar contribuabilii care îşi achită integral, până la data de 31 martie, impozitele şi taxele afrente anului curent, beneficiază de o reducere cu 10% a sumelor de plată.

S-au făcut precizări în legătură cu necesitatea continuării lucrărilor de modernizare şi reabilitare începute la Căminele Culturale din localităţile Zăvoi şi Măru, amenajarea Stadionului de fotbal din Zăvoi, asfaltarea unor străzi în localităţile Măgura şi 23 August, şi amenajarea unui Muzeu de etnografie şi folclor în incinta Scolii cu clasele I-IV din localitatea Voislova. De asemenea, au fost alocate fonduri pentru finanţarea realizării noului Plan Urbanistic General al comunei Zăvoi, document ce va sta la baza dezvoltării tuturor localităţilor componente ale comunei Zăvoi şi, în special, a Poienii Mărului, pe care autorităţile publice locale şi-o doresc ridicată la rangul de staţiune turistică.

S-au mai aprobat o serie de lucrări de înfrumuseţare a localităţilor componente ale comunei Zăvoi, între care montarea unor indicatoare luminoase la intrarea în toate satele comunei şi instalarea în fiecare localitate, în zona centrului civic, a unor ceasuri stradale cu afişaj electronic, care să indice ora, temperatura, numele localităţii şi să cuprindă mesaje de bun-venit.

Pe lângă problemele referitoare la bugetul local al comunei Zăvoi pentru anul 2012, s-au mai aflat şi alte proiecte de hotărâre, între care: aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru activitatea de dezăpezire a drumurilor comunale şi străzilor de pe raza comunei Zăvoi; ridicarea unor monumente închinate eroilor din satele comunei Zăvoi, căzuţi la datorie în timpul celor două războaie mondiale; finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor legate de realizarea şi publicarea unor monografii ale satelor componente ale comunei Zăvoi; amenajarea unui parc pentru copii în localitatea 23 August; alocarea de la bugetul local a unui ajutor financiar pentru înlocuirea tâmplăriei de lemn de la ferestrele şi uşile Bisericii Penticostale din Zăvoi, cu tâmplărie din PVC; înfiinţarea Societăţii Comerciale cu Răspundere Limitată „Servicii Publice Zăvoi” în subordinea Consiliului Local al comunei Zăvoi. Asupra acestor puncte aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 26 ianuarie 2012 vom reveni cu amănunte într-o ediţie viitoare.

Firuţ MIHUŢ