ANUNŢ PUBLIC


SC Tudor Alin S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal „PUZ locuinţe colective şi funcţiuni complementare’’, anunță publicul interesat, în conformitate cu H.G. Nr. 1076/2004, decizia etapei de încadrare: planul propus nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Decizia etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 08:00-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunț.