A N U N Ţ NEGOCIERE DIRECTĂ


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 237/29.09.2010, se va organiza în data de 1 iunie 2011, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Strada Teiuşului, nr. 24, telefon: 0255/514947, 0255/513104, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru închirierea panourilor publicitare, proprietate a municipiului Caransebeş, cu destinaţia suport pentru mesaje publicitare.

Închirierea panourilor publicitare şi Caietul de sarcini au fost aprobate prin H.C.L. Caransebeş Nr. 148/31.05.2005 şi H.C.L. Caransebeş Nr. 237 /29.09.2010.

Cererile de înscriere la negociere, însoţite de documentele necesare, se pot depune la Registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Caransebeş, până la data de 1 iunie 2011, ora 10 .

Caietul de sarcini şi documentele necesare negocierii directe se pot obţine contracost (50 lei), de la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat – Oficiul Juridic.

La negocierea directă pot participa persoane fizice autorizate, persoane juridice, partide politice, diverse asociaţii şi organizaţii legal constituite.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.